Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

A continuació presentem un índex dels tràmits que es poden realitzar en la Facultat de Ciències Biològiques, amb indicació de la forma de presentar la sol·licitud associada: omplint un formulari de secretaria o mitjançant l'ENTREU (manual d'ús).  

 

 

SOL·LICITUTS

 

GESTIÓ

Adaptació de Llicenciatura a Grau Formulari Secretaria
Admissió amb Estudis Parcials ENTREU
Anul·lació de Matrícula ENTREU
Autorizació/Representació  
Avaluació Curricular per Compensació ENTREU
Avançament de Convocatòria ENTREU
Carnet Universitari modificacions Formulari Secretaria
Certificat Acadèmic Oficial Graus y Màster ENTREU
Certificat Acadèmic Oficial Llicenciatures Formulari Secretaria
Certificat d'Admissió a Grau ENTREU
Certificat d'Assegurança Escolar ENTREU
Certificat de Matrícula ENTREU
Certificat de Taxa de Matrícula ENTREU
Certificats (altres) Formulari Secretaria
Compulses Formulari Secretaria
Convocatòria extraordinària Formulari Secretaria
Devolució de Taxes ENTREU
Domiciliació bancària  
Duplicat de Títol Formulari Secretaria
Enviament de Títol Formulari Secretaria
Exempció de Matrícula per Convocatòries Esgotades Formulari Secretaria
Impugnació de Qualificacions ENTREU
Instància General  
Matrícula a Temps Parcial ENTREU
Pràctiques amb menors ENTREU
Programes o Guies Docents Formulari Secretaria
Reconeixement de Crèdits de Grau, Màster, Tècnic Superior o Experiència Professional ENTREU
Reconeixement de Crèdits per Participació Activitats Universitàries Formulari Secretaria
Represa d'Estudis ENTREU
Suplement Europeu al Títol (SET)  
TFG (Sol·licitud de Defensa) ENTREU
TFM (Sol·licitud de Defensa) ENTREU
Títol de Doctor  
Títol de Grau o Màster ENTREU
Trasllat d'Expedient a una altra Universitat ENTREU
Trasllat d'Expedient a un altre centre de la Universitat de València Formulari Secretaria