Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

Documents útils 2019/2020

1. En el moment de fer la sol.licitud

2. Abans d'anar-te'n

3. En arribar a la institució d'acollida

4. A la teua tornada

5. Altres documents i recomanacions

6. Instruccions generals per a emplenar cadascun dels documents

7. Checklist

 

1. En el moment de fer la sol.licitud

La sol·licitud es presentarà a través del formulari on-line ENTREU (entreu.uv.es).

A la sol·licitud s’acompanyarà la següent documentació que també haurà de presentar-se telemàticament:

 • Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (mitjançant l’assignació d’una pràctica per part de la comissió de pràctiques del centre corresponent). Aquest document sols l’han de presentar els sol·licitants de la modalitat A. (Veure annex II o III de la convocatòria a la pestanya "convocatòries")

 • Acord de pràctiques. Ha d’estar omplert i signat per l’estudiant/ta, l’entitat d’acollida i el coordinador de mobilitat de titulació de la Universitat de València. (Veure annex IV o V de la convocatòria a la pestanya "convocatòries")

2. Abans d'anar-te'n

Una volta realitzada la teua sol·licitud Erasmus Pràctiques, si resultes adjudicatari/ària de la beca, hauràs de realitzar els següents tràmits:

a) Accepta de la Beca Erasmus Pràctiques: l'acceptació ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  ENTREU, triant el procediment "Expedient Erasmus Pràctiques 2019-2020- Acceptació". Necessitaràs indicar l’lBAN del compte corrent i les dades d'una persona a qui puguem contactar en cas d'emergència. En finalitzar es generarà un justificant de l'acceptació.

Quan es valide, rebràs una notificació des de la qual et podràs descarregar un certificat/nomenament de la beca Erasmus pràctiques adjudicada.

 

b) Conveni de subvenció: És un imprés amb dades administratives, econòmiques (de la beca) i la teua signatura. Necessitem el document amb signatura original, així que cal presentar-lo en paper abans d'anar-te'n o, si estigueres en destinació per qualsevol motiu, enviar-lo  per correu postal, sempre abans de l’inici de les pràctiques, al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

c) Online Linguistic Suport (test d'idioma inicial). En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat de pràctiques han de realitzar un test de coneixements de l'idioma en què realitzaran la pràctica abans d'incorporar-se a l'empresa i un altre en acabar. Rebreu un correu electrònic, des d'una aplicació de la UE amb les instruccions. Les llengües incloses en la OLS pr al curs 2019-2020 són: alemany, búlgar, txec, croata, danés, eslovac, espanyol, finlandés, francés, grec, hungarés, anglés, italià, neerlandés, polac, portugués, rumanés i suec. Pots trobar més informació  en erasmusols.eu

d) Assegurança mèdica, de responsabilitat civil i accidents de treball: el Servei de Relacions Internacionals s'encarregarà de la gestió de l'assegurança  de tots els beneficiaris de la beca Erasmus Pràctiques. Rebràs el justificant de l'assegurança per correu electrònic abans de l'inici de la teua pràctica. Si vols veure el que inclou la pòlissa OnCampus pots trobar-ho aquí. Tanmateix és molt recomanable que demanes pel teu compte la Targeta Sanitària Europea.  

e) Registra't en el Registre de Viatgers i en Consolat o Ambaixada d’Espanya més proper a la localitat on realitzes l’estada. Llegeix la información publicada en l’enllaç que indiquem tot seguit per conèixer les avantatges de realitzar aquest procediment: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/QueDeboHacerAntesDeViajarAlExtranjero.aspx

 

3. En arribar a la institució d'acollida

Confirmació d'arribada: Cal que la puges escanejada a través del procediment d'ENTREU "Expedient Erasmus Pràctiques 2019-2020- Destí". Guarda't el document original per si te'l poguérem requerir en qualsevol moment del procediment.

Addenda per modificacions en l'acord de pràctiques.  Aquest document hauràs de complimentar-lo obligatòriament sols en el cas que es produisquen canvis importants  (període, tasques, tutors,etc.) en la teua pràctica en relació a allò que reflectia inicialment el teu acord de pràctiques per a que els canvis es reflecteixen en el teu expedient.

 • Quan la modificació es referisca a una ampliació del període de pràctiques en tot cas la comunicació del canvi s’haurà de fer, aprovar i signar abans de la finalització del termini inicialment previst.
 • L’addenda s’haurà d'enviar per mail (practiques@uv.es) amb el vistiplau del coordinador i de l'empresa.

Important: per rebre el primer  pagament de la beca  caldrà que hages presentat tota la documentació anterior. La tramitació del pagament de les beques es farà per ordre de recepció del certificat.

4. A la teua tornada:

a) Certificat d'estada: has de pujar a través del procediment "Expedient Erasmus Pràctiques 2019-2020- Finalització" d'ENTREU  el certificat d'estada escanejat, degudament signat i amb el segell de la institució d'acollida on hi consten els mesos de l'estada. Important: la data de signatura del certificat d'estada ha de ser igual o posterior a la del darrer dia del període de pràctiques.

És molt important tenir en consideració els advertiments sobre dates i prohibició de correccions que consten al peu del document.

b) UE Survey (qüestionari UE): una volta finalitzes la teua estada, des de la Unió Europea et remetran un missatge de correu electrònic per tal que emplenes i envies un qüestionari on-line.

El pagament del segon termini de la beca es tramitarà a partir de l'enviament, per part de l'estudiant, del qüestionari UE i del certificat d'estada.

 

  5. Altres documents i recomanacions:

 1. Inscriu-te en l'Ambaixada o Consolat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Aquesta inscripció és obligatòria.
 2. Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol.
 3. Si viatges a Turquia consulta a l'ambaixada o consolat turcs si necessites un visat per a fer les teves pràctiques.
 4. Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus pràctiques concedida i a més a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea necessitaràs un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al que viatges.  En tot cas, has de saber que la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de maig de 2016, obliga al país d'acollida a facilitar-te els tràmits.
 5. Imprés de canvi de compte corrent: Si necessites canviar el teu número de compte corrent, ompli aquests imprés i envia-ho a la direcció pagos.erasmus@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits, des de el teu correu de la universitat. 
 6. Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.
 7. Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.
 8.      Renúncia a la beca: S'ha de presentar en el Registre General d'Entrada de la Universitat de València, o be enviar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació un correu electrònic des del teu compte @alumni.uv.es, indicant el teu nom, cognoms i DNI a l'adreça: practiques@uv.es

 6. Instruccions generals per a emplenar cadascun dels documents.

 

 7. Checklist.

 
 

Llistat de coordinadors de titulació

Llistat de coordinadors de pràctiques de centre