Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

Comité d'Avaluació de l'Activitat Docent

Subcomités:

SUBCOMITÉ I
Professorat de departaments adscrits a les Facultats de Ciències Biològiques, Ciències Matemàtiques, Física, Química i a l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
PRESIDÈNCIA Esteban Sanchis Kilders Dept. Enginyeria Electrònica
VOCAL Rosendo Pou Amérigo Dept. Química Física
VOCAL Enrique Lanuza Navarro Dept. Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
VOCAL Pascuala García Martínez Dept. Òptica i Optometria i Ciències de la Visió

SUBCOMITÉ II

 Professorat de departaments adscrits a les Facultats de Filologia, Traducció i Comunicació, Filosofia i Ciències de l’Educació, Geografia i Història, Magisteri.
PRESIDÈNCIA Mª José Coperías Aguilar Dept. Filologia Anglesa i Alemanya
VOCAL Mª Luisa Vázquez de Agredos Dept. Història de l'Art
VOCAL Santiago Mengual Andrés Dept. Educació Comparada i Història de l'Educació
VOCAL Luis Sebastián Villacañas de Castro Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura

 

SUBCOMITÉ III

Professorat de departaments  adscrits  a les Facultats de Medicina  i  Odontologia,  Infermeria  i Podologia, Farmàcia, Fisioteràpia, Psicologia, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
PRESIDÈNCIA Rosa Marín Sáez Dept. Química Analítica
VOCAL Amparo Ruiz Saurí Dept. Patologia
VOCAL Inmaculada Fuentes Durá Dept. Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
VOCAL Pilar Serra Añó Dept. Fisioteràpia

 

SUBCOMITÉ IV

Professorat de departaments adscrits a les Facultats de Dret, Economia, Ciències Socials.
PRESIDÈNCIA Dolores Forés Conchell Dept. Economia Financera i Actuarial
VOCAL Francisco Balbastre Benavent Dept. Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
VOCAL Mª Dolores Más Badía Dept. Dret Civil
VOCAL Mª José Aradilla Marqués Dret del Treball i de la Seguretat Social

Podrà assistir a les reunions de cada subcomité un o una representant sindical, amb veu i sense vot, proposat per les seccions sindicals amb presència en la Mesa Negociadora.

Comissió Permanent:

PRESIDÈNCIA Ernest Cano Cano Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat
VOCAL

Esteban Sanchis Kilders

Subcomité I
VOCAL Mª José Coperías Aguilar Subcomité II
VOCAL Rosa Marín Sáez Subcomité III
VOCAL Dolores Forés Conchell Subcomité IV
VOCAL José Ignacio Valenzuela Ríos Representant sindical
VOCAL Emerson Villarroel López Estudiant

 

Tant la Permanent del Comité d'Avaluació de l'Activitat Docent com els subcomités comptaran amb l'assessorament tècnic necessari.

 

Comissió de Garanties

PRESIDÈNCIA Joaquín Aldás-Manzano Vicerector d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació
VOCAL

Concepción López Ginés

Dept. de Patologia
VOCAL Luis E. Ochando Gómez Dept. de Química Física
VOCAL Ester Alba Pagán Dept. d'Història de l'Art
VOCAL Francisco José Climent Diranzo Dept. Economia Financera i Actuarial
VOCAL Juan Luis Luján Hernández Representant sindical
VOCAL Mariya Bozhidarova Shopova Estudiant

La Comissió de Garanties comptarà amb l'assessorament tècnic necessari.

Serà nomenada per Acord de Consell de Govern i es renovarà cada 4 anys.