Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

L'Avaluació dels Serveis és un eix vertebrador que impulsa la millora en la gestió dels processos, amb la finalitat d'assegurar l'eficàcia i eficiència de les organitzacions.
El marc normatiu de referència és:

  •  Reial Decret 951/2005 , de 29 de juliol, pel qual s'aprova el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat i integra de forma coordinada els programes bàsics per a la millora de la qualitat.
  • Decret 62/2010 , de 16 d'abril, del Consell, pel qual s'estableixen els instruments per a la modernització i millora de la qualitat dels serveis públics dels ens, organismes i entitats del sector públic dependents de la Generalitat.