Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

L'Avaluació dels Serveis és un eix vertebrador que impulsa la millora en la gestió dels processos, amb la finalitat d'assegurar l'eficàcia i eficiència de les organitzacions.
El marc normatiu de referència és:

  • Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat i integra de forma coordinada els programes bàsics per a la millora de la qualitat.
  • Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.