Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

Les enquestes són un instrument clau per conèixer l'opinió dels diferents grups d'interès i per obtindre dades quantitatives del grau de satisfacció dels usuaris amb, per exemple, els serveis universitaris.
Des de la Unitat de Qualitat, es dóna suport a aquelles unitats que desitgen utilitzar qüestionaris d'avaluació en el marc dels seus propis sistemes de gestió de la qualitat, tant pel que fa al disseny, com ara la seua implementació, la gestió, el processament i/o l'elaboració d'informes de resultats. El servei que ho requerisca pot demanar aquest suport mitjançant un correu electrònic a unitat.qualitat@uv.es, indicant la següent informació:

  • Nom i cognoms del sol•licitant
  • Nom del servei
  • Títol de l'enquesta
  • Objectiu de l'enquesta
  • Col·lectius als que aniria dirigida
  • Tipus de suport demanat (disseny, implementació, gestió, processament...)
  • Periodicitat amb què es passarà
  • Mitjà de publicació/difusió preferit (paper, web...)
  • L'enquesta pertany al sistema de garantia intern de qualitat del servei?
  • L'enquesta dóna resposta a un requeriment del Pla Estratègic?

Les peticions rebudes es prioritzaran en funció de la seua vinculació a processos més generals de garantia de qualitat o desenvolupament estratègic.

Així, s'atendran de forma preferencial les peticions que arriben de serveis que estiguen implementant el seu sistema intern de gestió de la qualitat, amb el suport de la Unitat de Qualitat, o que hagen obtingut ja el reconeixement corresponent.
En segon lloc s'atendran aquelles peticions que arriben des de serveis que necessiten els resultats de l'enquesta per a donar resposta a una exigència concreta del Pla Estratègic.
En tercer lloc s'atendran aquelles peticions que, sense estar integrades en un sistema ampli de qualitat o sense guardar relació amb el Pla Estratègic, vagen encaminades a la millora de la qualitat dels serveis.
La resta de peticions, referides a l'ús de qüestionaris amb finalitats diferents, s'atendran només en cas que la disponibilitat de recursos de la Unitat així ho permeta.