Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

La Unitat d'Innovació Educativa de la Universitat de València, creada per acord de Consell de Govern de 26 de març de 2009, pertany al Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner, situat en el Campus de Tarongers. Amb data del 20 de desembre de 2011, un nou acord de Consell de Govern ha permès integrar-la al nou Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE).

L'àmbit d'actuació de la UdIE és la millora i efectivitat dels processos d'aprenentatge de la UV en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, tot desenvolupant les línies d'actuació ja encetades en els anys anteriors des de l'Oficina de Convergència mitjançant convocatòries d'innovació educativa i plans d'innovació educativa.

Actualment, el personal encarregat d'aquesta área està format per:

Tècnics d'Innovació Educativa:

Sol·licitar certificats: udie@uv.es