Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

Una de les alternatives de formació ofertades des del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) és la «formació a la demanda». Aquesta formació es centra en l’organització d’activitats a partir de les peticions específiques de formació que fa el personal (PDI i PAS) dels diversos campus, centres, departaments, instituts, serveis i/o unitats de la Universitat de València.

Tot tenint en compte les característiques d’aquesta formació, qualsevol grup de professionals de la Universitat de València té l’opció de sol·licitar al SFPIE l’organització d’accions formatives del seu interès. Amb aquest procediment hom pretén adequar el procés de sol·licitud a les possibilitats pressupostàries i d’organització que té el SFPIE, per tal de racionalitzar:

  • La utilització dels espais.
  • L’ordenació horària de les accions formatives.
  • L’equilibri en l’atenció als diversos sol·licitants.

Amb aquesta opció el personal de la UV pot sol·licitar l'organització d'accions formatives no incloses en l'oferta ordinària però necessàries per al correcte desenvolupament de les seues funcions.

Normativa per a la formació a la demanda 

 

Full de sol·licitud en fomat Word

Aquesta normativa aprovada i publicada el 27 de juliol de 2017 entra en vigor l'endemà de la seua publicació