Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) és l’estructura del Centre de Formació i Innovació "Manuel Sanchis Guarner" que coordina les iniciatives de formació del personal de la UV i les iniciatives d’innovació educativa. A més a més, serveix de mitjà de connexió entre la Universitat de València i les instàncies educatives de nivell no universitari en allò que es refereix al perfeccionament del professorat i a la corresponent investigació educativa.

En desembre de 2010, el Servei de Formació Permanent de la UV, existent des de 1986, es va unir administrativament amb la Unitat d’Innovació Educativa, creada al 2009. Més tard, en Consell de Govern de 20 de desembre de 2011, es va aprovar el canvi de nom del servei com Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE).

Amb Formació Permanent fem referència a la formació destinada específicament al personal de la Universitat de València, que intenta donar resposta a les necessitats d’ampliació, especialització i perfeccionament formatiu dels membres del Personal d’Administració i Serveis, i del Personal Docent i Investigador de la UV, així com de professorat de nivells no universitaris. Juntament amb l’oferta ordinària d’accions formatives específiques referides als àmbits formatius necessaris per a cada col·lectiu, s’acrediten també des del SFPIE accions formatives organitzades per institucions amb les quals existeixen convenis de col·laboració.

La Innovació Educativa fa referència a les iniciatives innovadores i de millora docent desenvolupades pel professorat que realitza les seues tasques docents en Grau i Postgrau de la UV, gran part de les quals es vehiculen mitjançant les ajudes convocades pel Vicerectorat del qual depén aquest servei, el Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Digital i Ocupació.