Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Edifici

Introducció

El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) és l’estructura del Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner que coordina les iniciatives de formació del personal de la UV i les iniciatives d’innovació educativa. A més a més, serveix de mitjà de connexió entre la Universitat de València i les instàncies educatives de nivell no universitari en allò que es refereix al perfeccionament del professorat i a la corresponent investigació educativa.
En desembre de 2010, el Servei de Formació Permanent de la UV, existent des de 1986, es va unir administrativament amb la Unitat d’Innovació Educativa, creada al 2009. Més tard, en Consell de Govern de 20 de desembre de 2011, es va aprovar el canvi de nom del servei com Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, SFPIE.

Formació continua

Aquest programa correspon a la formació provinent de les ajudes institucionals de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), que configuren el programa tradicionalment denominat “De Formació Contínua”, (també denominada “Formació per a l’ocupació”), anunciat generalment a principi d’any. Aquestes accions, dirigides tant a PAS com a PDI, es configuren dins d’un Pla Anual de Formació que es dissenya des de les seccions corresponents del SFPIE, i que es publica al DOCV.

Formació pròpia

D’altra banda, el SFPIE té una oferta pròpia de la Universitat, proposada des de la secció tècnica del propi SFPIE, que respon a les necessitats estratègiques de formació detectades per a cadascun dels col·lectius que formen la UV: el PAS el PDI i el professorat no universitari, en la mesura que forma igualment part del teixit educatiu que envolta la UV. Aquesta formació pròpia està organitzada en diferents subprogrames.

Títols compactes

Des del curs 2010-2011, el SFPIE ha posat en marxa una oferta de títols compactes per al PAS i el PDI: el Diploma de Gestió Universitària (DGU) i el Diploma en Investigació, Gestió i Ensenyament Universitari (DIGEU).

Formació estratègica

És la planificada des de la secció tècnica de la Unitat de Formació Permanent del SFPIE quadrimestralment, segons factors com ara les disponibilitats pressupostàries, les necessitats detectades en la plantilla, les prioritats establertes als plans operatius anuals, etc.

Formació en idiomes

Anualment, el SPFIE organitza una convocatòria d’ajudes per a l’aprenentatge d’idiomes que inclou diferents subprogrames adreçats al personal de la UV.

Formació a la demanda

Gran part de l’oferta és directament proposta des de la Unitat de Formació Permanent, però existeix també la possibilitat de Formació a la demanda: qualsevol grup de professionals de la UV pot suggerir-nos una acció formativa per a desenvolupar des del SFPIE.

Acreditacions d'accions formatives

Entenem per “Acreditació” el procés mitjançant el qual s’avaluen qualitativament i quantitativament les accions de Formació Permanent organitzades des d’altres serveis o departaments de la UV, o també des d’institucions alienes a la UV amb les quals hi existeix un conveni específic. Aquest procés d’avaluació necessita garantir que les accions formatives acreditades són de qualitat. El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa podrà acreditar accions formatives organitzades per organismes, serveis i departaments, així com d’altres institucions, sempre que les accions siguen avaluades positivament i estiguen adreçades al personal de la nostra competència.

Ajudes per a la formació especialitzada del PAS

Aquesta convocatòria té per objecte atendre els casos singulars que exigeixen accions formatives especialitzades, en un àmbit aliè a l’oferta formativa ordinària del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE).
La finalitat de les accions formatives és l’especialització en tasques administratives, tècniques o de laboratori que siguen substancials als llocs de treball o que es consideren necessàries per al millor exercici de les tasques assignades als llocs de treball del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de València, amb especial atenció als perfils tècnics singulars (com ara les àrees de biblioteques, veterinària, botànica, conservació del patrimoni, esports, audiovisuals, publicacions, informàtica, lingüística, etc.), mitjançant la subvenció per a l’assistència a cursos organitzats per entitats públiques, preferentment, i privades de reconegut prestigi el fi de les quals siga l’actualització teòrica i pràctica de matèries directament relacionades amb l’àrea de treball a que pertany el lloc de treball de la persona sol·licitant.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies