Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

Normativa de Certificacions del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa

Els certificats de les activitats organitzades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València, es lliuraran  pel personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner", al 3er pis de l'edifici situat al Campus dels Tarongers, carrer Serpis 29. 46022 València. Telf.: 961625030

L'horari per a la sol·licitud i recollida de certificacions és de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

A més, els certificats es poden demanar i rebre per correu electrònic i correu postal, seguint les indicacions que es detallen en aquest document.

 

Activitats realitzades pel personal de la Universitat de València (PDI o PAS) 

1.- L'expedició de certificats amb validesa externa comporta el pagament d'una taxa per certificacions acadèmiques que ve establerta per la Generalitat Valenciana. El personal de la Universitat de València (PDI o PAS) podrá sol·licitar certificats d'activitats formatives per a ús intern en la Universitat de València, les quals no comportaran el pagament de l'esmentada taxa per certificacions acadèmiques.

2.- Per sol·licitar el certificat d’una activitat formativa, l’interessat s’acreditarà presentant el document d’identitat.

3.- Existeix la possibilitat de rebre per correu intern els certificats. La persona interessada podrà sol·licitar un certificat per correu, FAX o la nostra adreça electrònica: sfp-cursos@uv.es

    3.1.- La sol·licitud s’acompanyarà d’una còpia del document d’identitat i en la petició caldrà indicar:

  • Nom i cognoms del sol·licitant

  • DNI (amb lletra)

  • Títol de l’activitat que vol certificar i any de realització de l’activitat

  • Adreça del seu lloc de treball a la Universitat

  • La petició s'acompanyarà d'una còpia del DNI

    3.2.- En el cas que es demane una certificació amb validesa externa, el personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" remetrà a l'interessat per correu electrònic un document (pdf) per al pagament de la taxa del certificat.

    3.3.- Una vegada abonada la taxa, l'interessat enviarà per correu intern, fax o correu electrònic al personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" el resguard bancari del pagament.

    3.4.- El personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" enviarà el certificat per correu intern a l'interessat a l'adreça indicada en la seua sol·licitud.

Activitats realitzades per usuaris no vinculats amb la Universitat de València 

1.-   L’expedició de certificats comporta el pagament d’una taxa per certificacions acadèmiques que ve establerta per la Generalitat Valenciana.

2.-   Per tal de sol·licitar el certificat d’una activitat formativa, l’interessat s’acreditarà presentant el document d’identitat.

3.-   També es pot autoritzar a una altra persona perque  vinga a demanar una certificació. L’autorització, signada per l'interessat, anirà acompanyada d’una còpia del DNI del titular de la certificació.

4.-   Existeix la possibilitat de rebre el certificat per correu postal. En aquest cas es seguirà el següent procediment:

     4.1.- La persona interessada adreçarà al personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" una petició per correu postal, FAX (96 162 50 32), o correu electrònic indicant:

  • Nom i cognoms del sol·licitant
  • DNI (amb lletra)
  • Títol de l’activitat que vol certificar i any de realització de l’activitat
  • Adreça postal i adreça electrònica (per enviar-li l’imprès per al pagament de la taxa i, en el seu cas, el certificat sol·licitat)

     4.2.-La petició s’acompanyarà d’una còpia del document d’identitat

     4.3.- El personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" enviarà per correu a l’interessat l’imprès per al pagament de la taxa del certificat.

    4.4.- Una vegada abonada la taxa, l’interessat enviarà per fax, correu electrònic o postal al personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner"  el resguard bancari del pagament.

     4.5.- El personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" enviarà el certificat per correu a l’interessat.