Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

Normativa de Certificacions del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa

Els certificats de les activitats organitzades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València, es lliuraran  pel personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner", al 3er pis de l'edifici situat al Campus dels Tarongers, carrer Serpis 29. 46022 València. Telf.: 961625030

L'horari per a la sol·licitud i recollida de certificacions és de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

A més, els certificats es poden demanar i rebre per correu electrònic i correu postal, seguint les indicacions que es detallen en aquest document.

 

Activitats realitzades pel personal de la Universitat de València (PDI o PAS) 

 1. L'expedició de certificats amb validesa externa comporta el pagament d'una taxa per certificacions acadèmiques que ve establerta per la Generalitat Valenciana. El personal de la Universitat de València (PDI o PAS) podrá sol·licitar certificats d'activitats formatives per a ús intern en la Universitat de València, les quals no comportaran el pagament de l'esmentada taxa per certificacions acadèmiques.
 2. Per sol·licitar el certificat d’una activitat formativa, l’interessat s’acreditarà presentant el document d’identitat.
 3. Existeix la possibilitat de rebre per correu intern els certificats. La persona interessada podrà sol·licitar un certificat per correu, FAX o la nostra adreça electrònica: sfp-cursos@uv.es
  1. La sol·licitud s’acompanyarà d’una còpia del document d’identitat i en la petició caldrà indicar:
  • Nom i cognoms de la persona sol·licitant.
  • DNI (amb lletra).
  • Títol de l’activitat que vol certificar i any de realització de l’activitat.
  • Adreça del seu lloc de treball a la Universitat.
  • La petició s'acompanyarà d'una còpia del DNI.
  1. En el cas que es demane una certificació amb validesa externa, el personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" remetrà a l'interessat per correu electrònic un document (pdf) per al pagament de la taxa del certificat.
  2. Una vegada abonada la taxa, la persona interessada enviarà per correu intern, fax o correu electrònic al personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" el resguard bancari del pagament.
  3. El personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" enviarà el certificat per correu intern a l'interessat a l'adreça indicada en la seua sol·licitud.

Activitats realitzades per usuaris no vinculats amb la Universitat de València 

 1. L’expedició de certificats comporta el pagament d’una taxa per certificacions acadèmiques que ve establerta per la Generalitat Valenciana.
 2. Per tal de sol·licitar el certificat d’una activitat formativa, l’interessat s’acreditarà presentant el document d’identitat.
 3. També es pot autoritzar a una altra persona perque  vinga a demanar una certificació. L’autorització, signada per l'interessat, anirà acompanyada d’una còpia del DNI del titular de la certificació.
 4. Existeix la possibilitat de rebre el certificat per correu postal. En aquest cas es seguirà el següent procediment:
  1. La persona interessada adreçarà al personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" una petició per correu postal, FAX (96 162 50 32), o correu electrònic indicant:
  • Nom i cognoms de la persona sol·licitant.
  • DNI (amb lletra).
  • Títol de l’activitat que vol certificar i any de realització de l’activitat.
  • Adreça postal i adreça electrònica (per enviar-li l’imprès per al pagament de la taxa i, en el seu cas, el certificat sol·licitat).
  1. La petició s’acompanyarà d’una còpia del document d’identitat.
  2. El personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" enviarà per correu a l’interessat l’imprès per al pagament de la taxa del certificat.
  3. Una vegada abonada la taxa, la persona interessada enviarà per fax, correu electrònic o postal al personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner"  el resguard bancari del pagament.
  4. El personal de la secretaria del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" enviarà el certificat per correu a la persona interessada.