GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Dia Internacional de la Conservació del Sòl

  • 7 de juliol de 2020
El sòl/imatge Pixabay

El dia 7 de juliol se celebra el Dia Internacional de la Conservació del Sòl en el qual es pretén cridar l'atenció sobre la importància del sòl i dels beneficis del seu adequat maneig i protecció.

Els sòls són fonamentals en tots aquells processos que sustenten la vida en el nostre planeta. Tal com afirmava Hugh Hammond Bennet, a qui es ret homenatge en aquest dia per la seua labor pionera en el camp de la conservació de sòls:

La història és un registre de la lluita humana per arrabassar-li la terra a la naturalesa, perquè l'alimentació de l'home depén dels productes del sòl. Tan directa és la relació entre l'erosió del sòl, la productivitat de la terra i la prosperitat de la gent, que la història de la humanitat pot ser interpretada, almenys en un alt grau, en termes del sòl i el que li ha succeït a aquest com a resultat de l'ús de l'home.” 

Hugh Hammond Bennett

Entre les amenaces mediambientals provocades pels canvis d'ús del sòl destaquen l'impacte en la biodiversitat per la modificació i fragmentació d'hàbitats o la pèrdua d'espècies; les repercussions en el canvi climàtic (alteració del cicle del carboni, emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, etc.); la contaminació de l'aire, aigua i sòls o la degradació de terres per erosió, compactació, contaminació, salinització o segellament antropogènic.

En aquest vídeo pots veure la importància d'una adequada conservació dels sòls:

https://youtu.be/53bbzE2IpKc

 

CIDE Comunicació