University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta  1-02-2016. Proposta.

2.- Informe i aprovació, si escau del Protocol de Riscos Psicosocials. Proposta.

3.- Criteris de promoció  del PDI  per al curs 2016-2017. Proposta.

4.- Sol·licitud CSI.F al voltant de la seua presencia a la Mesa Negociadora de la UVEG. Proposta.

5.- Modificació del Programa Marc per a la Contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València (ACGUV 240/2013), informada favorablement per la Comissió d’Investigació. Proposta.

6.- Torn obert de paraules.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy