Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

Situada a l’entrada del Col·legi Major Rector Peset amb capacitat per a 110 persones és l’espai habitual de realització de congressos, jornades...

La taxa de lloguer es detalla a continuació:

Sala d'actes
  sense IVA amb IVA
Per sessió i espai 300'00 € 363'00 €
Per dia complet i espai 500'00 € 605'00 €

Aquests preus es reduiran en el percentatge següent, atenent al tipus de sol.licitant:

  • Centres, departaments, serveis, etc de la UV: 50%
  • Entitats sense fins lucratius: 30%
  • La contractació d'ús d'espais per més d'un dia consecutiu tindrà una bonificació en el preu del segon dia d'un 20%, en el tercer i successius dies del 50% de la tarifa inicial.