Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

La muralla islàmica recorre part del centre històric de la ciutat de València, construïda sota el regnat d'Abd al-Aziz és descrita pel geògraf al-Udri com a una de les més perfectes d’Al-Andalus. La sala de la Muralla és la més emblemàtica del Col·legi, ja que en ella podem contemplar restes d’aquesta Muralla Islàmica del segle XI, que van aparèixer durant els treballs de rehabilitació, com són la base del mur i una torre corbada, que desprès de la seua investigació i excavació arqueològica, es van decidir recuperar com a monument històric-arqueològic.

La Sala de la Muralla és un espai de 300 metres quadrats i d'ús polivalent, per una part és Sala d’exposicions i per l’altra, una vegada finalitzat l’horari expositiu, acull una part important de l’activitat cultural del Col·legi com ara concerts, presentacions de llibres, taules rodones, conferències...

La taxa de lloguer es detalla a continuació:

Sala de la Muralla
  sense IVA amb IVA
Per sessió i espai 400'00 € 484'00 €
Per dia complet i espai 600'00 € 726'00 €

Aquests preus es reduiran en el percentatge següent, atenent al tipus de sol.licitant:

  • Centres, departaments, serveis, etc de la UV: 50%
  • Entitats sense fins lucratius: 30%
  • La contractació d'us d'espais per més d'un dia consecutiu tindrà una bonificació en el preu del segon dia d'un 20%, en el tercer i successius dies del 50% de la tarifa inicial.