Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

Seminari I
Distribució de taula central amb capacitat de 30 cadires al voltant de taula i 15 cadires de pala més en una segona fila.

La taxa de lloguer es detalla a continuació:

Sala de seminaris I
  sense IVA amb IVA
Per sessió i espai 175'00 € 211'75 €
Per dia complet i espai 350'00 € 423'50 €

Aquests preus es reduiran en el percentatge següent, atenent al tipus de sol.licitant:

  • Centres, departaments, serveis, etc de la UV: 50%
  • Entitats sense fins lucratius: 30%
  • La contractació d'ús d'espais per més d'un dia consecutiu tindrà una bonificació en el preu del segon dia d'un 20%, en el tercer i successius dies del 50% de la tarifa inicial.