Ajudes 'UVemprén-aprèn' d’innovació educativa en emprenedoria per a PDI

Professora a classe mentres explica

Schedule: From 18 october 2019 to 31 october 2019. Monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday and sunday at 00:00 to 23:59.

 

Place: Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius

 
Description:

El Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius ha obert, amb data 18 d’octubre de 2019, la convocatòria d’ajudes “UVemprén-aprèn” d’innovació educativa en emprenedoria dirigides al PDI de la Universitat de València.

Les ajudes formen part dels programes UVemprén de la Universitat que s'engeguen des de l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència [OPEX] per a desenvolupar accions d'emprenedoria universitària de qualitat. Es concediran 2 ajudes per a participar en el Berkeley Method of Entrepreneurship Bootcamp del programa “Global Innovation Collider” en la University of Califòrnia at Berkeley i per a desenvolupar projectes d'innovació educativa en emprenedoria universitària que acosten el coneixement adquirit al nostre estudiantat.

Les sol·licituds es poden presentar a través de la seu electrònica ENTREU a l’apartat “ajuts” i accedint al procediment: Ajudes per a PDI UVemprén aprèn Berkeley 2019.

També es poden presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 31 d’octubre de 2019 (inclòs).

Segueix-nos en Xarxes Socials:

Twitter: https://twitter.com/UVempren_

Instagram: https://www.instagram.com/uvempren_

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/uvempren

 
Organized by:
 

Contact: uvempren@uv.es

 
More information:
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy