• Agenda mòbil UV

Presentació del llibre 'Georges Canguilhem: Vitalismo y ciencias humanas'

'Georges Canguilhem: Vitalismo y ciencias humanas'

Date: 4 december 2019 at 18:00 to 19:00. Wednesday.

 

Place: Sala de Conferències, Palau de Cerveró, Plaça Cisneros, 4. 46003 València

 
Description:

Autor: Francisco Vázquez García

Amb la participació de l’autor, Valeriano Iranzo (IILP-UV) i Enric Novella (IILP-UV)

Aquest estudi, que constitueix la primera monografia sobre Georges Canguilhem publicada a Espanya, compleix tres objectius principals. En primer lloc, explica la peculiaritat i la fecunditat del vitalisme filosòfic de Canguilhem; un vitalisme racionalista que implica al mateix temps la primacia dels valors sobre els fets. Per a això, es contrasten els plantejaments de Canguilhem amb els del raciovitalisme d’Ortega i Gasset i amb la reflexió foucaultiana sobre la noció de vida i la biopolítica. En segon lloc, examina la connexió crítica del vitalisme de Canguilhem amb tres àmbits disciplinaris dins de les ciències humanes: la psicologia, la geografía, la història social pròxima a les escoles de Vidal de la Blache i dels Annales, i els disability dtudies. Aquesta confrontació mostra la fecunditat del vitalisme canguilhemià, que obliga a qüestionar certes dicotomies conceptuals inherents a les ciències humanes i als moviments socials i polítics que recorren a elles. Així succeeix amb les distincions entre el social i el vital, l’essencialisme i el construccionisme, la cultura i la biologia o el determinisme i la llibertat. Finalment, el llibre analitza la recepció de l’obra de Canguilhem a França (molt determinada per l’acollida que li va dispensar Michel Foucault) i a Espanya (molt condicionada per la recepció del marxisme d’Althusser).

BREU BIOGRAFIA

Francisco Vázquez García és catedràtic de Filosofia de la Universitat de Cadis. Estudiós del pensament francès contemporani (Escola dels Annales, Canguilhem, Bourdieu, Foucault) i especialista en història de la sexualitat i la biopolítica a Espanya, entre les seues nombroses publicacions destaquen Sexo y razón. Una genealogía de la moral sexual en España, siglos XVI-XX (amb Andrés Moreno Mengíbar, 1997), “Los Invisibles”: A History of Male Homosexuality in Spain, 1850-1939 (amb Richard Cleminson), La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España, 1600-1940 (Ediciones Akal, 2009) i La filosofía española: Herederos y pretendientes. Una lectura sociológica (1963-1990).

 
Organized by:

IILP.

 

Contact: mrile@uv.es

 
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy