UVCulturaUV Logo del portal

La Sala Acadèmia està situada a la planta baixa del Centre Cultural La Nau. Amb una superfície de 304,31 m2, disposa de càmera de circuit tancat i barrera d'infrarrojos en accés. La Sala té un sistema de detecció d'incendi mitjançant detectors de fums de tecnologia digital, així com un sistema de climatització mitjançant un control intel·ligent de temperatura i humitat. Tant la il·luminació general com la sectorial són regulables. A banda de les càmares de circuit tancat, aquest espai compta amb la presència de controladores de sala durant l'horari d'obertura al públic.

Sala Acadèmia