UVCulturaUV Logo del portal

La programació d’exposicions temporals, organitzada pel Servei de Cultura Universitària, constitueix una àrea fonamental de la política cultural del Vicerectorat de Cultura i Societat. El programa d’exposicions temporals s’ha anat conformant com una eina cultural principal per a potenciar i comunicar els valors fonamentals que defineixen aquesta institució universitària amb més cinc de segles d’història continuada.

Els criteris bàsics que vertebren la programació d’exposicions temporals, derivats dels valors i els compromisos que estableixen els Estatuts i el Pla Estratègic de la Universitat de València, són els següents:

• Avenç del coneixement científic.

• Patrimoni científic i cultural de la Universitat de València.

• Foment del pensament crític.

• Respecte per la diversitat ideològica i cultural.

• Recuperació i difusió de la cultura pròpia.

• Difusió i suport a la creativitat contemporània.

• Denúncia de la desigualtat i l’exclusió social.

• Sostenibilitat i defensa del medi natural.

• Foment de la construcció de xarxes de participació.

La major part d’aquesta programació d’exposicions és de producció pròpia i es presenta a La Nau de la Universitat de València, actual centre cultural universitari, hereu d’una significativa tradició expositiva que es remunta a la darreria del segle XVIII. La Nau disposa de sis sales d’exposicions (Acadèmia, Estudi General , Oberta, Martinez Guerricabeitia, Duc de Calàbria i Bigues) dotades de condicions i recursos tècnics adequats per a presentacions museogràfiques òptimes.

A més de La Nau, el Vicerectorat de Cultura i Societat desplega una programació expositiva temporal a altres centres universitaris (Palau de Cerveró, Col·legi Major Rector Peset i Jardí Botànic), segons que siga la temàtica, els continguts i el format dels projectes, amb la qual cosa s’amplia considerablement l’oferta expositiva de la Universitat de València. Encara caldria afegir-hi la presència i pulsió expositiva constant als campus universitaris gestionada a través del programa Cultura als Campus o de convocatòries especifiques tan consolidades com Art Públic, amb més de 25 anys de trajectòria i presència als diferents campus.