UVCulturaUV Logo del portal

La programació d'exposicions temporals organitzada des del Vicerectorat de Cultura i Societat constitueix una àrea fonamental vinculada a la gestió i la difusió cultural que desplega la Universitat de València.

Els criteris bàsics que vertebren la programació d'exposicions temporals, derivats dels valors i els compromisos establert en els Estatuts i en el Pla Estratègic de la Universitat de València, són els següents:

  • avanços del coneixement científic i creació contemporània
  • patrimoni científic i cultural de la Universitat de València 
  • foment del pensament crític, respecte per la diversitat ideològica i cultural
  • recuperació i difusió de la cultura pròpia
  • denúncia de la desigualtat i l'exclusió social
  • sostenibilitat i defensa del medi natural
  • foment de la construcció de xarxes de participació