UVCulturaUV Logo del portal

Antes del Arte –cinquanta anys després

Yturralde, obra de 1967 (destruïda)
Yturralde, obra de 1967 (destruïda)
 
 
Antes del Arte va ser un grup d'artistes format a València, a la fi de la dècada dels seixanta del passat segle, amb una trajectòria que gaudeix d’una singular importància en el curs que ha seguit l’art contemporani espanyol. L'interès de les seues investigacions radica en la seua especial aproximació a la relació entre l'art i la ciència; o, més aviat, a la consideració tendent, en termes conceptuals, a la indiferenciació de les possibilitats d'acció entre tots dos camps del coneixement.
 
L'exposició proposada constitueix una mirada retrospectiva sobre la curta, encara que tremendament intensa, trajectòria d’aquest col·lectiu artístic en un temps d'especial transcendència històrica, com és el que envolta l'any 1968. Fonamentalment, es reuneix una part considerable de les obres que van integrar les tres principals mostres del grup (Col·legi d'Arquitectes, València, 1968; Galeria Eurocasa, Madrid, 1968; i Galeria As, Barcelona, 1969).
 
En aquestes, un conjunt reduït d'artistes plàstics (Michavila, Sanz, Sempere, Sobrino, De Soto, Teixidor e Yturralde) i músics (Marco i Llàcer), inspirats programàticament pel crític Aguilera Cerni, van articular una consistent proposta de caire gestàltic integradora de disciplines. Amb aquesta es va aconseguir un grau de contextualització notable dins del panorama artístic europeu, especialment l'italià.
 
De fet, la segona meitat dels seixanta va ser un període en què s'aprecia molt intensament la predominança de dues opcions antitètiques: el realisme crític d’arrel pop i l'abstracció geomètrica. En l'entorn valencià, aquesta dialèctica s'observa clarament en l'alternança que en aquella època va caracteritzar els posicionaments d'Aguilera, tan influenciat per Argan.
 
Paral·lelament, també es volen donar indicis de les produccions d'aquests artistes en els anys immediatament anteriors i posteriors a aquestes. Això permet apreciar els diferents tipus d'efectes que tingué en les seues trajectòries la participació en Antes del Arte, sobretot en aquells que es trobaven en les etapes inicials dels seus itineraris professionals.
 
I és que és notori que per a Yturralde fou l'inici d'una carrera de llarg recorregut centrada precisament en aqueixa tensió entre la ciència i l'art que posteriorment filtraria amb l’ús d’algunes de les tecnologies més avançades del moment, durant els dos decennis posteriors. Com també ho és que, per a altres, en canvi, representà una experiència menys determinant en la seua evolució. Així seria en els casos de Teixidor i De Soto, que emprengueren més tard el desenvolupament de plantejaments i poètiques que quedaven al marge d'aquest tipus d'experiències.
 
En qualsevol cas, es considera que, amb la revisió crítica i comparada de les participacions d'aquests tres artistes que s'acaben d'esmentar i dels altres que comptaven amb major experiència en aquell moment, com Michavila i Sanz i, sobretot, Sempere i Sobrino, es poden apreciar clarament els diferents graus de significació que tingué per a cadascun d’ells aquest projecte.
 
En suma, es pretén reproduir, mig segle després, l'ambient d'aquelles exposicions en què es posaven davant l'espectador objectes i dispositius mòbils capaços de generar diverses experiències òptiques, perceptives i estructurals (sovint recorrent, per cert, als mateixos fonaments físics que empraven els mitjans de masses i les companyies publicitàries de l'època). I això es fa amb la doble intenció de posar de manifest l'interès i la rellevància d'aquella iniciativa i, a més, ponderar l'influx que va representar en les trajectòries dels artistes participants.
 
Santiago Pastor Vila