UVCulturaUV Logo del portal

Accepte la política privacitat

El Vicerectorat de Cultura i Esport ofereix la possibilitat de rebre per correu electrònic informació sobre les seues activitats.

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD.

Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades personals, i la rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a subscripcions@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de protecció de dades en la Universitat de València, Edif. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, València, 46010. Per a més informació respecte al tractament, pot consultar-se la política de privadesa de la UV en links.uv.es/lopd/dpo.