Logo de la Universitat de València Logo Departament de Direcció d'Empreses Logo del portal

Les funcions de la comissió d’investigació són les següents:

a) Promoure totes les accions necessàries per tal d’impulsar les activitats d’investigació del departament i les relacions d’aquest amb l’entorn relacionades amb activitats d’investigació.

b) Elaborar la proposta anual de pla d’actuació investigadora del departament per a la seua posterior discussió i aprovació, si escau, pel consell de departament.

c) Elaborar la proposta anual de distribució de l’assignació pressupostària a investigación per a la seua posterior discussió i aprovació, si escau, pel consell de departament.

d) Coordinar i supervisar les activitats investigadores subvencionades pel departament.

e) Ser informada i supervisar les activitats d’investigació subvencionades per la Universitat de València.

f) Informar el consell de departament sobre els possibles convenis a establir entre el departament i altres entitats, per a la seua posterior discussió i posterior aprovació.

g) Totes aquelles encomanades pel consell de departament