Logo de la Universitat de València Logo Departament de Direcció d'Empreses Logo del portal

COMISSIÓ

CENTRE/UNIVERSITAT

NOM

CAT de GADE

FAC.ECONOMIA

DRA. CLARA MARTÍNEZ FUENTES (Suplent Francisco Puig)

 

CAT de GECO

FAC.ECONOMIA

DRA. ANA ISABEL FERNÁNDEZ MESA (Suplent 

Consolación Adame)

CAT de BIA FAC.ECONOMIA DRA.CLARA MARTÍNEZ FUENTES(Suplent Oscar Llopis)

CAT de GFiC

FAC.ECONOMIA

DRA. CONSUELO DOLZ DOLZ

(Suplent Naiara Escribá)

CAT de GTUR

FAC.ECONOMIA

DRA. ANA GARCÍA GRANERO

(Suplent Julia Olmos)

 

CAT de GIB

FAC.ECONOMIA

DR. FIDEL LEÓN DARDER

(Suplent Cristina Villar)

 

COORDINADORA.TIT (GADE) FAC.ECONOMIA DRA. Mª MAR BENAVIDES ESPINOSA
2º CURS (GADE) FAC.ECONOMIA DRA. ALICIA MÁS TUR
3º CURS (GTUR) FAC.ECONOMIA DRA. SONIA DASÍ RODRÍGUEZ 

COMISSIONS

 

BIBLIOGRÀFICA FAC.ECONOMIA DR. VÍCTOR OLTRA COMORERA (Suplent José Luis Ferreras )

COMISSIÓ SECUNDARIA FDE

(Subcomissió de concurs Empresarial)

FAC.ECONOMIA DRA. VANESSA CAMPOS CLIMENT
CONTRACTACIÓ  FAC.ECONOMIA

DR. JOSÉ PLÁ BARBER

DRA. ANABEL FERNÁNDEZ MESA

(Suplent Joaquín Alegre i Sonia Dasí)

CONVALIDACIONS CAG FAC.ECONOMIA DR. FRANCISCO PUIG BLANCO
CONVALIDACIONS PARCIALS FAC.ECONOMIA DRA. Mº.ÁNGELES ESCRIBÁ MORENO (Suplent Sonia Cruz)
ECONÓMICA FAC.ECONOMIA DRA. Mª ÁNGELES ESCRIBÁ MORENO (Suplent Joaquín Camps)
ESPAIS FAC.ECONOMIA DR. VICENTE SAFÓN CANO (Suplent J.Francisco Martínez)
EXTENSIÓ ACADÈMICA FAC.ECONOMIA DRA. ALICIA MÁS TUR (Suplent Begoña Lloria)
HOMOLOGACIÓ FAC.ECONOMIA DR. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ (Suplent Salvador Roig)
HONORIS CAUSA FAC.ECONOMIA DRA. Mª DOLORES MORENO LUZÓN (Suplent José Plá)
IGUALTAT FAC.ECONOMIA DRA. CONSOLACIÓN ADAME SÁNCHEZ (Suplent Manuel Méndez)
INTERCANVI / MOBILITAT FAC.ECONOMIA DR. FIDEL LEÓN DARDER (Suplent Esmeralda Linares)
JUNTA ELECTORAL FAC.ECONOMIA MºDOLORES GARZÓN BENÍTEZ
NORMALITZACIÓ FAC.ECONOMIA DRA. ÁNGELS DASÍ  COSCOLLAR (Suplent Fidel León)

REVISIÓ QUALIFICACIONS

 

FAC.ECONOMIA

DRA. SONIA DASÍ RODRÍGUEZ (Suplent Esther Sánchez)

COMISSIONS  DE PRACTIQUES

 

 

       PRACTIQUES 

FAC.ECONOMIA

DRA.CONSOLACIÓN ADAME SÁNCHEZ (Suplent Óscar Llopis)

         COORD.TIT GADE

FAC.ECONOMIA

DRA. Mª MAR BENAVIDES ESPINOSA

         Subcomissió ADE

FAC.ECONOMIA

DRA. ANA REDONDO CANO

         Subcomissió ECO

FAC.ECONOMIA

DRA. ANA REDONDO CANO

         Subcomissió TURISME

FAC.ECONOMIA

DRA. MANUELA PARDO DEL VAL 

         Subcomissió GIB

FAC.ECONOMIA

 

         Subcomissió GEDE

FAC.ECONOMIA

 

         Subcomissió ADE-DRET

FAC.ECONOMIA

DRA. MARÍA. IBORRA JUAN

ALTRES COMISSIONS

 

 

IMPUGNACIÓ QUALIFICACIONS POSTGRAU

FAC.ECONOMIA

DR.ISIDRE MARCH CHORDÁ

 

PROVES D’ACCÉS MAJORS 40 i 45 ANYS

FAC.ECONOMIA

 No ens consta representació

PREMIS EXTRAORDINARIS

FAC.ECONOMIA

DRA: MANOLI PARDO DEL VAL

COMITÉ QUALITAT

 

 

       COORD.TIT

FAC.ECONOMIA

DRA. Mª MAR BENAVIDES ESPINOSA

   Pte. CCA Creació i Gestió        Empreses  Innov. (EBT)

FAC.ECONOMIA

DR. ISIDRE MARCH CHORDÁ

       Pte. CCA Gestió Qualitat

FAC.ECONOMIA

DRA. Y Mª áNGELES ESCRIBÁ MORENO Y DRA.Mº BEGOÑA LLORIA ARAMBURO

INCORPORACIÓ UNIVERSITAT

 

 

DR. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ

 

FAC.  CIÈNCIES SOCIALS

 

 

Representants en CATs

FAC.  CIÈNCIES SOCIALS

TITULAR

Coord. de Titulació (Junta de Centre Socials 1-2010)

FAC.  CIÈNCIES SOCIALS

DRA. ANA REDONDO CANO

 

Coord. de 4º curs FAC.  CIÈNCIES SOCIALS DR. FRANCISCO BALBASTRE BENAVENT

GRAU RR. LL i RR HH.

FAC.  CIÈNCIES SOCIALS

DRA. Mª ÁNGELES ESCRIBÁ MORENO

CONTRACTACIÓ FAC.  CIÈNCIES SOCIALS D.SANTIAGO CANTARERO SANZ (Suplente MºLuz Sánchez 

COMISSIONS

 

 

ACTIVITAT Y DIFUSIÓ CULTURAL   DRA. ANA REDONDO CANO

ESTUDIS

FAC.  CIÈNCIES SOCIALS

DR. RAFAEL FERNÁNDEZ GUERRERO

ECONÓMICA

FAC.  CIÈNCIES SOCIALS

DRA. Mª. CARMEN SAORÍN IBORRA

PRACTIQUES DE CENTRE

FAC.  CIÈNCIES SOCIALS

DRA. CONSOLACIÓN ADAME SÁNCHEZ

NORMALITZACIÓN LINGÜÍSTICA

FAC.  CIÈNCIES SOCIALS

 No ens consta representació

CONTRACTACIÓ

FAC.  CIÈNCIES SOCIALS

No procedeix

Representants en CATs

 

TITULAR

CAT CC. POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ

Fac. DRET

DR. JOSÉ PLÁ BARBER

CAT COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Fac. FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ

DRA. ALICIA MÁS TUR

CAT INDUSTRIALS

E.T.S

ENGINYERIA

DRA.ANGELA COBOS CABALLERO 

CAT  GRAU EN INFORMACIÓ  I DOCUMENTACIÓ

Fac. GEOGRAFIA

 No ens consta representació

CAT CC. AMBIENTALS

Fac. CIÈNCIES BIOLÒGIQUES

DR. MANUEL MÉNDEZ MARTÍNEZ

CAT E. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

E.T.S.

ENGINYERIA

DRA. ÁNGELA COBOS CABALLERO 

CAT E. MULTIMÈDIA

E.T.S.

ENGINYERIA

DRA. ÁNGELA COBOS CABALLERO 

CAT E.QUÍMICA

E.T.S.

ENGINYERIA

DRA. ÁNGELA COBOS CABALLERO 
CAT E.TELEMÁTICA

E.T.S.

ENGINYERIA

DRA. ANTONIA MOHEDANO SUANES

CAT DE C. I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

Fac. FARMÀCIA

DR. MANUEL MÉNDEZ MARTÍNEZ

CAT DE FARMÀCIA

Fac. FARMÀCIA

DR. EMILIO CAMARENA GIL 

CAT D'INDUSTRIALS    

CAT DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Fac. FARMÀCIA

DR. MANUEL MÉNDEZ MARTÍNEZ

CAT DE CIÈNCIES GASTRÒMIQUES

Fac. FARMÀCIA

DRA. CLARA MARTÍNEZ FUENTES

COMISIÓ INVESTIGACIÓ

UNIVERSITAT

DR. JOSÉ PLÁ BARBER

COMISSIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA    
ÀREA ECONOMIA EMPRESA EDEM  

DR. JOAQUÍN ALEGRE VIDAL

DRA VANESSA CAMPOS CLIMENT

DRA. ELVIRA CERVER ROMERO

DRA. CONSUELO DOLZ DOLZ

COMISSION DE POSTGRAU UNIVERSITAT DR. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ
MÁSTERES FAC.ECONOMIA MÁSTERES