Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Logo del portal

La literatura escrita per autores i autors nord-americans d'origen ètnic ha contribuït a visibilitzar les històries, pràctiques culturals, epistemologies, preocupacions, i interessos d'un gran nombre de comunitats als Estats Units des dels seus inicis com a nació i molt especialment a partir dels moviments en defensa dels drets civils que van sorgir durant les dècades dels 60 i 70. Encara que moltes d'aquestes autores i autors poden ser considerats ja canònics, les literatures ètniques als Estats Units continuen teoritzant-se i estudiant-se molt sovint des de la perifèria o com a mer complement multicultural a un centre literari de poder que continua sent principalment anglo, blanc, masculí i heterosexual. El grup de recerca LENA - Literatures Ètniques Nord-americanes es proposa analitzar aquest conjunt literari a partir de diverses perspectives crítiques interrelacionades en un context global amb la intenció de contribuir a la seva teorització, traducció i difusió en la península ibèrica.

LENA - GIUV2019-457:  https://www.uv.es/lenaval