Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Infermeria Logo del portal

Màster Universitari en Atenció Sociosanitària a la Dependència

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42324 Cures de salut a les persones en situació de dependència 10 Obligatori Veure fitxa
42328 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.