Logo de la Universitat de València Logo Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació Logo del portal

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34922 Enginyeria, societat i universitat 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.