Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Sociología y Antropología Social Logo del portal

COMISSIÓ PROJECCIÓ SOCIAL Funcions:

  • 1.- Elaboració d’estratègies per a l’enfortiment i difusió social dels estudis de Sociologia i d’Antropologia a la Universitat de València
  • 2.- Elaboració d’estratègies per a establir línies de comunicació amb els centres d’educació secundària.
  • 3.- Incrementar les relacions amb entitats i institucions en relació a la pràctica professional de la Sociologia i l’Antropologia
  • 4.- Elaboració d’estratègies per a l’establiment de vies de comunicació amb els estudiants i egresats.

Composició: La comissió de projecció social de la professió estarà integrada per un o dos membres de la junta permanent, dos professors o professores pertanyents al consell de departament i un representant dels estudiants.