University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Psychology of Human Resources Logo del portal

Procediment per a la defensa de tesi doctoral per via telemàtica per causes excepcionals

  • May 11st, 2020
Image de la noticia

PROCEDIMENT DE L'ESCOLA DE DOCTORAT PER A LA LECTURA I

DEFENSA DE TESIS DOCTORALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT

TELEMÀTIC, QUE DESENVOLUPA LA RESOLUCIÓ DE LA RECTORA DE

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, DE 8 D'ABRIL DE 2020, SOBRE

MESURES EXTRAORDINÀRIES RELATIVES ALS ESTUDIS DE DOCTORAT

DAVANT LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL PROVOCADA PER LA INFECCIÓ

COVID-19

Links: