Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

La importància creixent de la regulació de la informació financera, tant en els mercats de capital com fora d’aquests, i la seua influència en el comportament dels agents econòmics ha fomentat el desenvolupament d’àrees de recerca a les quals el nostre programa intenta contribuir. Amb aquest objectiu es planteja l’elaboració de tesis doctorals que en certa mesura s’aglutinen al voltant de les temàtiques següents: (i) l’impacte de la informació comptable en la valoració i rendiment dels actius, (ii) la qualitat de la informació i el mercat d’auditoria, (iii) la informació financera i el govern corporatiu de les empreses i (iv) les polítiques financeres i fiscals de les empreses cotitzades i no cotitzades. Certament es tracta d’una relació no exhaustiva, ja que en el marc de les línies de recerca (B) i (C) també tenen cabuda altres àrees temàtiques com són: (v) la problemàtica de la informació financera en el sector públic, i (vi) el disseny, implementació i utilització dels sistemes comptables de gestió.


Tant la formació específica adquirida mitjançant els estudis de doctorat com l’obtenció del títol de doctor amplien de forma notable el ventall d’oportunitats professionals. El desenvolupament del pensament crític i l’aplicació del mètode científic a l’anàlisi de problemes, aspectes que caracteritzen la forma d’aprenentatge en aquests estudis, proporcionen a l’estudiant de doctorat eines, competències i habilitats de gran utilitat en qualsevol àmbit professional. A més, el títol de doctor obri les portes al món acadèmic i a altres institucions de recerca, tant públiques com privades.


Mitjançant la realització i defensa de la tesi doctoral es pretén obtenir una sèrie de competències bàsiques, entre les quals destaquen:
•    Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
•    Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació.
•    Capacitat per a contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original.
•    Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.
•    Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d’ús habitual en la seua comunitat científica internacional.
•    Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement.