Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

El programa de doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives actual té els seus orígens en 2003, quan el programa va obtenir la Menció de Qualitat atorgada pel Ministeri d’Educació, reconeixement que va ser pioner en  tota Espanya. En 2013 l’ANECA va verificar positivament el programa de doctorat després  de la seua adaptació al RD 99/2011, i és aquest programa el que està vigent en l’actualitat. Les línies d’investigació anteriorment existents s’han reorganitzat en tres grups: (A) Mercats de capital i finances corporatives, (B) Informació financera en els sectors públic i privat, i (C ) Auditoria, control de gestió i govern corporatiu.


En el curs passat 2016/17, va ser triat com un dels dos programes pilot per ser avaluat per l’AVAP, i va rebre al febrer de 2018 una valoració favorable per aquesta agència d’avaluació externa.