Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional Logo del portal

Codi programa: 3110

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorado-derechos-humanos

Organització:Institut de Drets Humans

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr. D. Ricardo Juan Sánchez

Places ofertes de nou ingrés:15 places

Objectius: Aquest programa de doctorat té com a objectiu la formació avançada per a l'obtenció del títol oficial de doctor o doctora, promovent i elaborant estratègies sòlides de formació d'investigadors que contribuïsquen al desenvolupament del coneixement en drets humans. Això, tant des d'una perspectiva de recerca fonamental de base acadèmica, com també amb una orientació vers la praxi professional en els diversos sectors jurídics. En el programa, hi participen set àrees de coneixement, cosa que permet oferir una perspectiva holística de l'ensenyament en drets humans i optimitzar els recursos docents i de recerca. Els beneficis d'aquesta síntesi redunden de manera positiva en els alumnes, ja que, per raó de la interdisciplinarietat del programa que oferim, l'alumnat pot posar en comú i confrontar visions diferents dels drets humans, fet que influirà també en les seues recerques, en un model de treball innovador i adaptat a les noves exigències de l'EEES. L'objectiu temàtic del programa consisteix a analitzar, des d'un enfocament integral, la realitat dels drets humans en les societats contemporànies, i identificar els principals reptes i problemes amb què es troben i es poden trobar en el futur. A més, es tracta de proposar possibles vies de solució que menen a la consecució d'un estat de dret supranacional. En definitiva, contribuir a través de la reflexió científica que el segle XXI siga, finalment, el temps dels drets.

Descripció: El programa de doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional compta amb la menció cap a l'excel•lència atorgada pel Ministeri d'Educació, i se situa entre els vuit programes de doctorat en Dret que van obtenir aquesta menció a Espanya. La concessió de la menció cap a l'excel•lència avala, sens cap mena de dubte, la trajectòria en formació de tercer cicle implementada per la Universitat de València en els últims anys i l'excel•lència acadèmica del programa de doctorat. El programa actual suposa l'adaptació a la nova normativa, regulada pel RD 99/2011, de 28 de gener, del programa de doctorat del mateix nom vigent a la Universitat de València des del curs 2009-2010, en el qual van confluir cinc programes de doctorat de la Universitat. El primer, vinculat al Departament d'Història del Dret: “Metodologia i Investigació en Història del Dret”; el segon i el tercer, vinculats al Departament de Dret Administratiu i Processal: “Una Nova Justícia Penal”, de caràcter departamental, i “Problemes Actuals del Dret”, de caràcter internacional; un quart programa vinculat al Departament de Dret Penal: “Tendències Actuals del Dret Penal”; i finalment un programa de doctorat interdepartamental i interuniversitari (a través del programa Consolider-Enginy): “Drets Fonamentals. La lluita pels Drets”. Aquests cinc programes van abandonar part del seu contingut original per integrar-se en el doctorat sobre la matèria que els era comuna a tots, els drets humans, d'evident utilitat social, amb la qual cosa s’aconseguia, d'una banda, oferir una perspectiva holística de l'ensenyament en drets humans i, de l’altra, optimitzar els recursos docents i de recerca. En aquest sentit, el doctorat planteja un model de treball extremadament innovador i adaptat a les noves exigències.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: doctoradoddhh@uv.es