Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Estudis de Gènere i Polítiques d'Igualtat Logo del portal

Figures i documents rellevants del Programa de Doctorat

Figures responsables

Tutor/a

 • Una vegada admès en el Programa, la CAPD li assigna a cada estudiant un tutor/a.
 • La figura del tutor/a serà un doctor/a que forme part del professorat vinculat al Programa de Doctorat.
 • La funció del tutor és interactuar entre doctorand/a i la CAPD i es responsabilitza de l'adequació de la formació i l'activitat investigadora als principis del Programa.

Director/a

 • Se li assignarà en un termini màxim de sis mesos des de la matrícula.
 • La figura del director/a pot ser qualsevol doctor/a espanyol o estranger que siga expert/a en el tema de la recerca.
 • Les figures de tutor/a i director/a poden coincidir o no en la mateixa persona. Quan el director/a no forme part del professorat vinculat al Programa de Doctorat, se li assignarà necessàriament un tutor/a de el Programa.
 • El/la director/a és el màxim responsable de les tasques de recerca i de guiar als estudiants/es en la tesi. Una tesi doctoral pot ser codirigida com a màxim per tres doctors/es, prèvia autorització de la CAPD, en els supòsits d'interdisciplinaritat temàtica o programes desenvolupats en col·laboració amb altres Universitats nacionals o internacionals.

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

 • És la responsable final del programa i d'avaluar el compliment de totes les activitats.
 • Assumeix com a tasques fonamentals les de planificació, supervisió i avaluació al llarg de tot el procés que dura el doctorat.

Documents rellevants

Document personalitzat d'activitats

 • Se li ha de lliurar a l'estudiant una vegada efectuada la matrícula.
 • Es tracta d'un registre individualitzat de control, en el qual hauran de constar totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand.
 • Haurà d'estar revisat per tutor/a i director/a i ser avaluat per la CAPD.

Pla de recerca

 • Ho elaboraran els/les doctorands/es en finalitzar el primer any.
 • Inclourà objectius, metodologia, mitjans i planificació de la tesi.
 • Haurà d'estar avalat per tutor/a i director/a.
 • Anualment la CAPD avaluarà el Pla de Recerca i el Document d'Activitats.

Compromís documental

 • Serveix per a disposar d'un procediment de resolució de conflictes i drets de propietat intel·lectual.
 • Haurà d'estar signat per: la UV, doctorands/es, els seus corresponents tutors i directors.