University of Valencia logo Logo School of Engineering Logo del portal

  • ETSE exposition

Requisits formatius complementaris per a l'Homologació d'un Títol Universitari estranger

El estudiants/es que desitgen realitzar la prova d'aptitud/ prova de conjunt exigida per Resolució del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports com a requisit per a homologar el seu títol estranger d'Enginyer per el seu equivalent títol espanyol, hauran de sol·licitar-ho en la Secretaria de l'ETSE-UV i presentar la següent documentació:

  • Fotocòpia del Passaport o D.N.I.
  • Instància sol·licitant la realització de la prova d´Aptitud/Prova de conjunt.
  • Fotocòpia de la Resolució definitiva del Ministeri d´Educació i Ciència on es comunica l'obligatorietat de realitzar la prova de conjunt o la prova d´aptitud per a l'homologació del títol. (resolució definitiva)
  • Pagament del rebut que s´entregarà als interessats a la Secretaria, corresponent als drets d´examen

Per a formalitzar la matrícula en aquesta prova poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l'ETSE-UV, (etse@uv.es, 96 354 32 01) o  acosteu-se a la mateixa en horari d'atenció al públic (Dilluns a divendres de 9 a 14 hores, dilluns i dijous de 16 a 18:30 hores).

Normativa del Ministeri
Instància
Temaris (solament s'utilitzaran assignatures troncals)
Termini:  Febrer i juny

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy