Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

  • Cita Prèvia

Requisits formatius complementaris per a l'Homologació d'un Títol Universitari estranger

El estudiants/es que desitgen realitzar la prova d'aptitud/ prova de conjunt exigida per Resolució del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports com a requisit per a homologar el seu títol estranger d'Enginyer per el seu equivalent títol espanyol, hauran de sol·licitar-ho en la Secretaria de l'ETSE-UV i presentar la següent documentació:

  • Fotocòpia del Passaport o D.N.I.
  • Instància sol·licitant la realització de la prova d´Aptitud/Prova de conjunt.
  • Fotocòpia de la Resolució definitiva del Ministeri d´Educació i Ciència on es comunica l'obligatorietat de realitzar la prova de conjunt o la prova d´aptitud per a l'homologació del títol. (resolució definitiva)
  • Pagament del rebut que s´entregarà als interessats a la Secretaria, corresponent als drets d´examen

Per a formalitzar la matrícula en aquesta prova poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l'ETSE-UV, (etse@uv.es, 96 354 32 01) o  acosteu-se a la mateixa en horari d'atenció al públic (Dilluns a divendres de 9 a 14 hores, dilluns i dijous de 16 a 18:30 hores).

Normativa del Ministeri
Instància
Temaris (solament s'utilitzaran assignatures troncals)
Termini:  Febrer i juny