Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Què són

És un programa d'estudis de curta duració o blended intensive programmes (BIPs) que utilitza mètodes innovadors d'ensenyament. Combina un període presencial de curta durada en una altra universitat (5 dies) amb un component virtual.

El component virtual pot realitzar-se abans, durant o després de la mobilitat física.

La mobilitat combinada de curta duració poden ser un primer pas important per als estudiants que dubten anar a l'estranger. Oferix l'oportunitat d'aprofitar aqueixes relacions i experiència per a crear un format de mobilitat nou i més inclusiu. Aspiren a arribar a tota mena d'estudiants, de qualsevol origen, camp d'estudi i cicle.

Qui ho organitza

Un consorci compost per un mínim 3 universitats de 3 països europeus diferents del programa Erasmus+. Hi ha una universitat organitzadora i diverses participants:

 • La universitat organitzadora s'encarrega de l'organització de la part virtual i és la que rep als estudiants.
 • Les universitats participants són les que envien als seus estudiants.

Cada universitat organitzadora es posa en contacte amb les universitats que desitja formen part del consorci, i estes difonen el programa entre l'alumnat de les titulacions als quals va dirigit el BIP.

En els BIPs en què s'aculla alumnat Erasmus de la Universitat de València, la nostra institució és universitat participant.

Modalitats

Les mobilitats han de realitzar en el context d'algunes d'aquestes dues activitats:

 • Assistència a una mobilitat Erasmus de curta duració en l'àmbit d'un Programa Intensiu Combinat (BIP), en l'organització del qual participe la Universitat de València. Haurà subscrit un conveni Erasmus amb la universitat organitzadora per a l'enviament d'alumnat.
 • Assistència a una mobilitat Erasmus de curta duració en l'àmbit Programa Intensiu Combinat (BIP) o a una Mobilitat Intensiva Combinada (BIM), la universitat acollidora de la qual de l'activitat presencial siga alguna de les universitats sòcies de la Universitat de València en el projecte de l'aliança europea FORTHEM.

Qui poden sol·licitar l'ajuda

Podrà demanar l'ajuda estudiants/es de grau i doctorat matriculats a la Universitat de València que complisquen els requisits establits en el BIP en el qual desitja participar i compten amb el vistiplau del professor o professora responsable del BIP a la Universitat de València.

No hi ha un llistat de BIPs oferits.

Cada BIP té un programa acadèmic d'una àrea d'estudis determinat.

La universitat organitzadora convida a les universitats de la seua elecció a través del professorat de l'àrea d'estudi.

Les propostes de participació en un BIP s'envien al llarg de l'any a un professorat determinat, sempre de l'àrea d'estudis del BIP. Aquest professor o professora serà el de contacte i responsablede gestionar a l'alumnat participant. Els coordinadors de mobilitat de grau o els coordinadors de programes de doctorat també poden ocupar d'aquesta gestió.

Reconeixement ECTS

La participació en un BIP atorga 3 crèdits ECTS a l'estudiantat (component físic i virtual combinat) de grau, que rep 3 ECTS dins dels crèdits de participació del seu pla d'estudis. Per a això, s'ha d'acudir a la secretaria del centre en que estiga matriculat, aportant un certificat que acredite l'assistència al BIP. Aquest certificat l'expedix la universitat organitzadora.

En el cas de l'alumnat de doctorat, els 3 ECTS no tenen un reconeixement en l'expedient.

Quan es pot realitzar un BIP

Les estades Erasmus BIPs del curs 2024-25 han de realitzar-se entre el dia 1 d'agost de 2024 i el dia 15 de juliol de 2025. Això inclou tant la docència física com la virtual.

Links d'interés

Sol·licituds

Les sol·licituds es poden realitzar en qualsevol dels següents 4 períodes:

 1. Des de l'endemà de la publicació en el DOGV, 10 de juliol de 2024, fins al 22 de juliol de 2024.
 2. Del 15 al 31 d'octubre de 2024, tots dos inclosos.
 3. Del 14 al 28 de febrer de 2025, tots dos inclosos.
 4. Del 2 al 15 de maig de 2025, tots dos inclosos.

DOGV 9 de juliol de 2024

La sol·licitud es realitza de manera telemàtica en l'aplicació Mobility Online de la Universitat de València, mitjançant este enllaç: https://go.uv.es/bips

Ha de fer-se els següents passos:

 1. Emplenar i enviar el formulari de sol·licitud.
 2. Registre en la plataforma Mobility Online (rebràs un mail amb instruccions).
 3. Emplenar l'apartat "Datos personales".
 4. Descarregar l'Annex II.
 5. Estudiant/e i profesor/a del BIP han de signar l'Annex II.
 6. Carregar el document signat (Annex II) en la plataforma Mobility Online.
Ajudes

L'alumnat beneficiari rebrà una total de 553 euros, que seran abonats en finalitzar l'estada internacional, després de presentar la documentació final.

Consultar la convocatòria per a obtindre més detalls sobre la quantia de les beques i ajudes addicionals.

Convocatòria y resolucions d’adjudicació
Tràmits de l’alumnat després de l’adjudicació
 1. Documentació inicial: Abans d'iniciar l'estada en l'estranger:
  1. Emplenar, signar i carregar en la plataforma Mobility Online el Contracte d'Estudis inicial (Learning Agreement).
  2. Emplenar, signar i carregar en la plataforma Mobility Online el Conveni de Subvenció.
 2. Documentació final: En finalitzar la teua estada a l'estranger
  1. Emplenar, signar i carregar en la plataforma Mobility Online el Certificat d'Estada signat per la universitat extrangera.
  2. Emplenar en línia l'Informe Final de l'Estudiant (Qüestionari UE) que serà enviat per mail al correu de l'alumnat participant, en finalitzar la seua estada.