Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Equip de direcció

Nom Càrrec Correu electrònic Telèfon
Magdalena Benedicto, José Rafael Director rafael.magdalena@uv.es

96 354 32 04

Coma Tatay, Inmaculada Subdirectora de Transformació Digital inmaculada.coma@uv.es 96 354 35 80
Loras Giménez, Sonia Subdirectora d'Organització Acadèmica i Qualitat sonia.loras@uv.es 96 354 43 17

Grimaldo Moreno, Francisco

Subdirector d'Estratègia i Comunicació francisco.grimaldo@uv.es 96 354 44 87
Robles Martínez, Ángel Subdirector de Relacions Institucionals, Igualtat i Cultura angel.robles@uv.es

96 354 30 85

Vila Francés. Joan Secretari joan.vila@uv.es

96 354 33 98

Les adreces de correu electrònic de la Universitat de València es publiquen en aquesta llista amb finalitats exclusivament acadèmiques i administratives. El fet de fer-les servir per a un ús distint d'aquests, i en particular amb finalitats comercials o d'enviaments massius de correu (SPAM), es considerarà contrari als principis de l'art. 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de les Dades de Caràcter Personal, i als seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.