Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

La Escola  Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV), desenvolupa un treball coordinat amb el professorat d'ensenyament secundari que persegueix unir esforços per a la qualitat docent en els camps de la informàtica, la tecnologia i les matemàtiques i motives als estudiants cap al treball experimental, l'enginyeria i la ciència de dades. Per a això organitza diversos tallers i concursos que es poden consultar en aquest portal.

Dirigit a:

Estudiants i Professorat d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana

 

Organitzat per:

Escola Tècnica Supeior d'Engineyeria

Av. de la Universitat s/n

46100 Burjassot (València)

 

email: etse@uv.es

 

Tel: 963543211

Fax: 963543207

 

Col·labora

Delegació per a la Incorporació a la Universitat