Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Acte de Graduació ETSE-UV

Acte de Graduació 2022-2023 

A partir del Curs Acadèmic 2022-2023 no s'aplicarà el requisit acordat per els/as degans/as de les Facultats de Ciències Biològiques, Ciències Matemàtiques, Física i Química, i per la directora de l’ETSE-UV, a Burjassot, a 22 d'octubre de 2018.

1. Data de celebració

Divendres 27 d'octubre de 2023, a les 18 hores.

 2. Lloc de celebració

Saló d'actes de les Escoles San José - Jesuïtes

Av. Corts Valencianes, 1 - València

 3. Requisits dels participants

a)            Haver finalitzat estudis conduents a l'obtenció d'algun títol de Grau o Màster dels oferits en l’ETSE-UV durant el curs acadèmic 2022/2023.

b)           Haver superat tots els crèdits del pla d'estudis conduent a l'obtenció d'algun títol de Grau oferit a l’ETSE-UV durant el curs acadèmic 2022/2023, a excepció del Treball Final de Grau més un màxim de 12 ECTS.

La comprovació d'aquests requisits es farà a data 1 d'octubre de 2023.

4. Termini i procediment d'inscripció

Entre el 15 de juliol i el 30 de setembre de 2023, tots dos inclusivament.

Els estudiants interessats hauran d'emplenar la sol·licitud d'inscripció que rebran en el seu correu electrònic (data estimada: primera setmena de setembre).

5. Retirada d'entrades

La informació s'anunciarà durant la primera setmana d'octubre de 2023

Tota la informació relativa a l'Acte de Graduació i les seues possibles modificacions, es comunicarà a través de la pàgina web del Centre, en l'apartat Acte de Graduació, per la qual cosa es recomana es consulte periòdicament.