Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Reconeixement d'estudis superiors oficials universitaris

 

El reconeixement de crèdits consisteix a acceptar, per part de la Universitat, els crèdits cursats en ensenyaments oficials d’aquesta o altra universitat perquè computen en altres ensenyaments distints a l’efecte d’obtenir un títol oficial. Regles bàsiques de reconeixement:

  1. Almenys 36 crèdits corresponents a matèries de formació bàsica, si la titulació de destinació pertany a la mateixa branca que la d’origen.
  2. Altres crèdits corresponents a matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de destinació.
  3. Tots els altres crèdits sempre que hi haja adequació entre les competències i els coneixements entre les matèries d’origen i les que configuren la titulació de destinació.
  4. En cap cas es reconeixeran els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i màster.

En cas de crèdits obtinguts en estudis oficials d'ordenacions anterios, es tindran en compte les taules d'adaptació de les assignatures d'aquests plans d'estudis amb les assignatures dels nous plans d'estudis.

L'Escola ha establit unes taules de reconeixement entre els graus que imparteix basades en els reconeixements anteriors (antecedents). Article 13.6 ACGUV 24.05.2011).

Taules:

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Grau en Enginyeria Telemàtica

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

Grau en Ciència de Dades

Grau en Enginyeria Multimèdia