Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Per a obtenir el títol de graduat o graduada en Estudis Anglesos s’han de cursar 240 crèdits ECTS, 60 de formació bàsica, 150 obligatoris i 30 optatius.

El pla d’estudis estableix com a requisits mínims escollir un mòdul d'optativitat de 30 crèdits ECTS que pot ser, o bé un mòdul propi denominat "Desenvolupaments en Estudis Anglesos", o bé un dels nou mòduls optatius, denominats minor, en una altra llengua i les seues literatures. Aquests mòduls minor estan associats amb 12 crèdits de formació bàsica en llengua i literatura corresponents, com s'indica més avall. En cap cas es poden combinar optatives dels diferents mòduls optatius, o combinar les assignatures de llengua i literatura de formació bàsica amb un mòdul optatiu que no es corresponga amb els agrupaments indicats a continuació.

MÒDULS OPTATIUS (MINORS): 2021/2022

ESTUDIS ANGLESOS. MÒDUL OPTATIU MINOR ESTUDIS HISPÀNICS

ESTUDIS ANGLESOS. MÒDUL OPTATIU MINOR FILOLOGIA CATALANA

ESTUDIS ANGLESOS. MÒDUL OPTATIU MINOR OPTATIU FILOLOGIA CLÀSSICA

ESTUDIS ANGLESOS. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA ALEMANYA  I LES SEUES LITERATURES

ESTUDIS ANGLESOS. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA ARAB I LES SEUES LITERATURES

ESTUDIS ANGLESOS. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA FRANCESA I LES SEUES LITERATURES

ESTUDIS ANGLESOS. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA ITALIANA I LES SEUES LITERATURES

ESTUDIS ANGLESOS. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA PORTUGUESA  I LES SEUES LITERATURES

ESTUDIS ANGLESOS. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGÜES I LITERATURES ASIA ORIENTAL

ESTUDIS ANGLESOS. MÒDUL OPTATIU PROPI