Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Comissió de Qualitat

Té com a objetius:

  • Valorar periòdicament el funcionament global de la Facultat,amb especial atenció als aspectes organitzatius i acadèmics.
  • Proposar els mitjans i les accions adients per un millorament continu de l'ensenyament i dels indicadors inclosos en els processos d'avaluació i d'acreditació.Aprovat pel Consell de Govern de 25 d'octubre de 2005.
  • Establir i supervisar els plans estratègics per adequar el centre als estàndards internacionals de qualitat.
  • Difondre la cultura de qualitat en el centre i les titulacions que imparteix.