Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

En l’actualitat hi ha sis departaments a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, que en general inclouen diverses àrees de coneixement i dels quals pot dependre més d'una titulació.

Departament Àrees de coneixement
Filologia Catalana Filologia Catalana
Estudis àrabs i islàmics
Filologia Clàssica Filologia Grega
Filologia Llatina
Filologia Espanyola Llengua Espanyola
Literatura Espanyola
Filologia Galaicoportuguesa
Filologia Francesa i Italiana Filologia Francesa
Filologia Italiana
Filologia Anglesa i Alemanya Filologia Alemanya
Filologia Anglesa
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació Comunicació Audiovisual
Lingüística General
Lingüística Aplicada a la Traducció i Interpretació
Teoria de la literatura
Filologia Eslava
Periodisme

Els departaments són els responsables d'organitzar i desenvolupar la investigació, la docència i altres activitats. Tenen la competència d'atribuir a cada professor les responsabilitats docents que li corresponen, resoldre els conflictes que es puguen produir al si del departament i d'elaborar el pla d'actuació docent i investigador. En cada departament hi ha un director o directora i un secretari o secretària que són els responsables de la gestió del departament i que presideixen les reunions del Consell de Departament, que n'és el màxim òrgan de decisió. Alguns departaments s'organitzen internament en Unitats Docents, on s'agrupen professors amb docència d'assignatures relacionades. Les gestions administratives pròpies dels departaments són realitzades per membres del Personal d'Administració i Serveis (PAS).

Departament Adreça Telèfon Correu electrònic/Web
Filologia Anglesa i Alemanya Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València
9638 64100
9638 64779
www.uv.es/filoangal
dep.filologia.anglesa.alemana@uv.es
Filologia Catalana Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València
9638 64100
9638 64779
www.uv.es/filocat
dep.filologia.catalana@uv.es
Filologia Clàssica Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València
9638 64100
9638 64779
www.uv.es/filoclas
dep.filologia.classica@uv.es
Filologia Espanyola Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València
9638 64100
9638 64779
www.uv.es/filoesp
dep.filologia.espanyola@uv.es
Filologia Francesa i Italiana Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València
9638 64100
9638 64779
www.uv.es/filofrit
dep.filol.francesa.italiana@uv.es
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València
9638 64100
9638 64779

www.uv.es/teolen

dep.teoria.llenguatges@uv.es