Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Formació General Humanística

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35319 Història i cultura dels països de parla anglesa 6 Veure fitxa
35355 Pensament en la cultura anglòfona 6 Veure fitxa

Formació General Filològica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35660 Norma i ús correcte de l'espanyol 6 Veure fitxa
35661 Llengua catalana 6 Veure fitxa
35735 Llengua anglesa 1 6 Veure fitxa
35664 Teoria de la literatura 6 Veure fitxa
35665 Lingüística 6 Veure fitxa
35663 Llatí 1 6 Veure fitxa
35425 Literatures eslaves 6 Veure fitxa
35426 Literatura basca 6 Veure fitxa
35427 Literatura grecollatina 6 Veure fitxa
35786 Literatura (2a llengua): alemanya 6 Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Veure fitxa
35788 Literatura (2a llengua): francesa 6 Veure fitxa
35789 Literatura (2a llengua): italiana 6 Veure fitxa
35791 Literatura (2a llengua): portuguesa 6 Veure fitxa
35792 Literatures de l'Àsia oriental I 6 Veure fitxa
35793 Literatura catalana 6 Veure fitxa
35794 Llegir els clàssics espanyols 6 Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Veure fitxa
35439 Llengua basca 1 6 Veure fitxa
35730 Llengua alemanya 1 6 Veure fitxa
35731 Llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35732 Llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Veure fitxa

Llengua i Lingüística Anglesa

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35324 Llengua anglesa 2 6 Veure fitxa
35325 Llengua anglesa 3 6 Veure fitxa
35326 Llengua anglesa 4 6 Veure fitxa
35327 Llengua anglesa 5 6 Veure fitxa
35328 Llengua anglesa 6 6 Veure fitxa
35329 Llengua anglesa 7 6 Veure fitxa
35330 Llengua anglesa 8 6 Veure fitxa
35331 Fonologia anglesa 6 Veure fitxa
35332 Morfologia i lèxic de l'anglès 6 Veure fitxa
35347 Sintaxi de la llengua anglesa 6 Veure fitxa
35348 Adquisició i ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera 6 Veure fitxa
35349 Història de la llengua anglesa 6 Veure fitxa

Literatura en Llengua Anglesa

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35333 Introducció a la literatura anglesa 6 Veure fitxa
35334 Crítica pràctica de la literatura anglesa 6 Veure fitxa
35335 Teatre anglès dels segles XIX a XXI 6 Veure fitxa
35336 Narrativa anglesa dels segles XX i XXI 6 Veure fitxa
35337 Poesia anglesa dels segles XX i XXI 6 Veure fitxa
35338 Literatura anglesa del segle XIX 6 Veure fitxa
35339 Literatura anglesa dels segles XVII i XVIII 6 Veure fitxa
35340 Literatura anglesa medieval i del segle XVI 6 Veure fitxa
35341 Literatura d'EUA I: dels orígens al segle XIX 6 Veure fitxa
35342 Literatura d'EUA II: del segle XIX al XXI 12 Veure fitxa

Desenvolupament en Estudis Anglesos

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35322 Desenvolupaments recents en lingüística 6 Veure fitxa
35323 Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6 Veure fitxa
35343 Traducció de textos generals en llengua anglesa 6 Veure fitxa
35344 Traducció de textos literaris i audiovisuals anglesos 6 Veure fitxa
35345 Anglès per a fins específics 6 Veure fitxa
35346 Pràctiques externes 6 Veure fitxa
35350 Monogràfic de lingüística anglesa 6 Veure fitxa
35351 Anàlisi del discurs en llengua anglesa 6 Veure fitxa
35352 Monogràfic de literatura anglesa 6 Veure fitxa
35353 Monogràfic de literatura nord-americana 6 Veure fitxa

Minor en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35742 Morfologia espanyola 6 Veure fitxa
35743 Lectures espanyoles contemporànies 6 Veure fitxa
35744 Fonètica i fonologia espanyoles 6 Veure fitxa
35745 Sintaxi espanyola 6 Veure fitxa
35746 Lectures hispanoamericanes contemporànies 6 Veure fitxa

Minor en Filologia Catalana

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35747 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Veure fitxa
35748 Sintaxi catalana 6 Veure fitxa
35749 Morfologia catalana 6 Veure fitxa
35750 Literatura catalana medieval i moderna 6 Veure fitxa
35751 Literatura catalana contemporània 6 Veure fitxa

Minor en Filologia Clàssica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35440 Grec I 6 Veure fitxa
35441 Grec II 6 Veure fitxa
35442 Llatí II 6 Veure fitxa
35443 Llatí III 6 Veure fitxa
35444 Religió i mitologia grecoromana 6 Veure fitxa

Minor en Llegua Alemanya i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35752 Llengua alemanya 2 6 Veure fitxa
35753 Llengua alemanya 3 6 Veure fitxa
35754 Llengua alemanya 4 6 Veure fitxa
35755 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Veure fitxa
35756 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Àrab i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35757 Llengua àrab 2 6 Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Veure fitxa

Minor en Llegua Francesa i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35762 Llengua francesa 2 6 Veure fitxa
35763 Llengua francesa 3 6 Veure fitxa
35764 Llengua francesa 4 6 Veure fitxa
35765 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35766 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Italiana i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35767 Llengua italiana 2 6 Veure fitxa
35768 Llengua italiana 3 6 Veure fitxa
35769 Llengua italiana 4 6 Veure fitxa
35770 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35771 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Portuguesa i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35772 Llengua portuguesa 2 6 Veure fitxa
35773 Llengua portuguesa 3 6 Veure fitxa
35774 Llengua portuguesa 4 6 Veure fitxa
35775 Literatura i cultura en llengua portuguesa 1 6 Veure fitxa
35776 Literatura i cultura en llengua portuguesa 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengües i Literatures d'Àsia Oriental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35777 Llengua xinesa 2 6 Veure fitxa
35778 Llengua xinesa 3 6 Veure fitxa
35779 Introducció a la llengua japonesa 6 Veure fitxa
35780 Literatures de l'Àsia Oriental 2 6 Veure fitxa
35781 Tipologia lingüística de les llengües de l'Àsia oriental 6 Veure fitxa

Treball de Fi de Grau en Estudis Anglesos

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35354 Treball fi de grau 12 Veure fitxa