Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Per a obtenir el títol de graduat en Filologia Clàssica s’han de cursar  240 crèdits ECTS, 60 de formació bàsica, 150 obligatoris i 30 optatius.

El pla d’estudis estableix com a requisits mínims optar per 30 crèdits ECTS d'assignatures optatives del Grau de Filologia Clàssica o bé cursar com a mòdul optatiu un minor complet (42 crèdits ECTS), que inclou també les assignatures de formació bàsica de la llengua i la literatura del minor.

MÒDULS OPTATIUS (MINORS): 2021/2022

FILOLOGIA CLÀSSICA. MÒDUL OPTATIU MINOR ESTUDIS ANGLESOS

FILOLOGIA CLÀSSICA. MÒDUL OPTATIU  ESTUDIS HISPÀNICS

FILOLOGIA CLÀSSICA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA ALEMANYA I LES SEUES LITERATURES

FILOLOGIA CLÀSSICA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA ARAB I LES SEUES LITERATURES

FILOLOGIA CLÀSSICA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA FRANCESA I LES SEUES LITERATURES

FILOLOGIA CLÀSSICA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA ITALIANA I LES SEUES LITERATURES

FILOLOGIA CLÀSSICA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA PORTUGUESA I LES SEUES LITERATURES

FILOLOGIA CLÀSSICA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGÜES I LITERATURES D'ÀSIA ORIENTAL

FILOLOGIA CLÀSSICA. MÒDUL OPTATIU MINOR FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CLÀSSICA. MÒDUL MINOR OPTATIU PROPI “ESPECIALITZACIÓ EN FILOLOGIA CLÀSSICA”