Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Matèries de Formació Bàsica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35660 Norma i ús correcte de l'espanyol 6 Veure fitxa
35661 Llengua catalana 6 Veure fitxa
35662 Història contemporània d'Europa 6 Veure fitxa
35663 Llatí 1 6 Veure fitxa
35664 Teoria de la literatura 6 Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Veure fitxa
35439 Llengua basca 1 6 Veure fitxa
35730 Llengua alemanya 1 6 Veure fitxa
35731 Llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35732 Llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Veure fitxa
35735 Llengua anglesa 1 6 Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Veure fitxa
35665 Lingüística 6 Veure fitxa
35413 Ètica i pensament crític 6 Veure fitxa

Matèries Obligatòries

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35727 Lingüística contrastiva 6 Veure fitxa
35728 Literatura comparada 6 Veure fitxa

Maior en Llengua Italiana i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35669 Llengua italiana 2 6 Veure fitxa
35672 Llengua italiana 3 6 Veure fitxa
35675 Llengua italiana 4 6 Veure fitxa
35678 Llengua italiana 5 6 Veure fitxa
35681 Llengua italiana 6 6 Veure fitxa
35435 Llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35684 Introducció als textos literaris en llengua italiana 6 Veure fitxa
35687 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35690 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Veure fitxa
35693 Literatura i cultura en llengua italiana 3 6 Veure fitxa
35696 Estudis lingüístics en llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35699 Estudis lingüístics en llengua italiana 2 6 Veure fitxa
35702 Estudis lingüístics en llengua italiana 3 6 Veure fitxa
35705 Comentari de textos literaris en llengua italiana 6 Veure fitxa
35708 Estudis de poesia en llengua italiana 6 Veure fitxa
35711 Estudis de teatre i arts de l'espectacle en llengua italiana 6 Veure fitxa
35714 Estudis de narrativa en llengua italiana 6 Veure fitxa
35717 Literatura en llengua italiana i arts audiovisuals 6 Veure fitxa
35720 Llengua italiana per a fins específics 6 Veure fitxa
35723 Traducció general llengua italiana-llengua A 6 Veure fitxa
35726 TIC aplicades a la llengua italiana 6 Veure fitxa

Maior en Llengua Alemanya i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35667 Llengua alemanya 2 6 Veure fitxa
35670 Llengua alemanya 3 6 Veure fitxa
35674 Llengua alemanya 4 6 Veure fitxa
35676 Llengua alemanya 5 6 Veure fitxa
35679 Llengua alemanya 6 6 Veure fitxa
35682 Introducció als textos literaris en llengua alemanya 6 Veure fitxa
35685 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Veure fitxa
35688 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Veure fitxa
35691 Literatura i cultura en llengua alemanya 3 6 Veure fitxa
35694 Estudis lingüístics en llengua alemanya 1 6 Veure fitxa
35697 Estudis lingüístics en llengua alemanya 2 6 Veure fitxa
35700 Estudis lingüístics en llengua alemanya 3 6 Veure fitxa
35703 Comentari de textos literaris en llengua alemanya 6 Veure fitxa
35706 Estudis de poesia en llengua alemanya 6 Veure fitxa
35709 Estudis de teatre i arts de l'espectacle en llengua alemanya 6 Veure fitxa
35712 Estudis de narrativa en llengua alemanya 6 Veure fitxa
35715 Literatura en llengua alemanya i arts audiovisuals 6 Veure fitxa
35718 Llengua alemanya per a fins específics 6 Veure fitxa
35721 Traducció general llengua alemanya-llengua A 6 Veure fitxa
35724 TIC aplicades a la llengua alemanya 6 Veure fitxa
35431 Llengua alemanya 1 6 Veure fitxa

Maior en Llengua Francesa i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35668 Llengua francesa 2 6 Veure fitxa
35671 Llengua francesa 3 6 Veure fitxa
35673 Llengua francesa 4 6 Veure fitxa
35677 Llengua francesa 5 6 Veure fitxa
35680 Llengua francesa 6 6 Veure fitxa
35434 Llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35683 Introducció als textos literaris en llengua francesa 6 Veure fitxa
35686 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35689 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Veure fitxa
35692 Literatura i cultura en llengua francesa 3 6 Veure fitxa
35695 Estudis lingüístics en llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35698 Estudis lingüístics en llengua francesa 2 6 Veure fitxa
35701 Estudis lingüístics en llengua francesa 3 6 Veure fitxa
35704 Comentari de textos literaris en llengua francesa 6 Veure fitxa
35707 Estudis de poesia en llengua francesa 6 Veure fitxa
35710 Estudis de teatre i arts de l'espectacle en llengua francesa 6 Veure fitxa
35713 Estudis de narrativa en llengua francesa 6 Veure fitxa
35716 Literatura en llengua francesa i arts audiovisuals 6 Veure fitxa
35719 Llengua francesa per a fins específics 6 Veure fitxa
35722 Traducció general llengua francesa-llengua A 6 Veure fitxa
35725 TIC aplicades a la llengua francesa 6 Veure fitxa

Minor en Filologia Catalana

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35747 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Veure fitxa
35748 Sintaxi catalana 6 Veure fitxa
35749 Morfologia catalana 6 Veure fitxa
35750 Literatura catalana medieval i moderna 6 Veure fitxa
35751 Literatura catalana contemporània 6 Veure fitxa
35793 Literatura catalana 6 Veure fitxa

Minor en Estudis Hispànics

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35742 Morfologia espanyola 6 Veure fitxa
35743 Lectures espanyoles contemporànies 6 Veure fitxa
35744 Fonètica i fonologia espanyoles 6 Veure fitxa
35745 Sintaxi espanyola 6 Veure fitxa
35746 Lectures hispanoamericanes contemporànies 6 Veure fitxa
35794 Llegir els clàssics espanyols 6 Veure fitxa

Minor en Estudis Anglesos

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35737 Llengua anglesa 2 6 Veure fitxa
35738 Llengua anglesa 3 6 Veure fitxa
35739 Llengua anglesa 4 6 Veure fitxa
35740 Introducció a la literatura anglesa 6 Veure fitxa
35741 Literatura dels EUA 1: dels orígens al segle XIX 6 Veure fitxa
35790 Literatura (2a llengua): anglesa 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Alemanya i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35752 Llengua alemanya 2 6 Veure fitxa
35753 Llengua alemanya 3 6 Veure fitxa
35754 Llengua alemanya 4 6 Veure fitxa
35755 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Veure fitxa
35756 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Veure fitxa
35786 Literatura (2a llengua): alemanya 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Àrab i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35757 Llengua àrab 2 6 Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Francesa i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35762 Llengua francesa 2 6 Veure fitxa
35763 Llengua francesa 3 6 Veure fitxa
35764 Llengua francesa 4 6 Veure fitxa
35765 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35766 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Veure fitxa
35788 Literatura (2a llengua): francesa 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Italiana i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35767 Llengua italiana 2 6 Veure fitxa
35768 Llengua italiana 3 6 Veure fitxa
35769 Llengua italiana 4 6 Veure fitxa
35770 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35771 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Veure fitxa
35789 Literatura (2a llengua): italiana 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Portuguesa i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35772 Llengua portuguesa 2 6 Veure fitxa
35773 Llengua portuguesa 3 6 Veure fitxa
35774 Llengua portuguesa 4 6 Veure fitxa
35775 Literatura i cultura en llengua portuguesa 1 6 Veure fitxa
35776 Literatura i cultura en llengua portuguesa 2 6 Veure fitxa
35791 Literatura (2a llengua): portuguesa 6 Veure fitxa

Minor en Llengües i Literatures de l'Àsia Oriental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35777 Llengua xinesa 2 6 Veure fitxa
35778 Llengua xinesa 3 6 Veure fitxa
35779 Introducció a la llengua japonesa 6 Veure fitxa
35780 Literatures de l'Àsia Oriental 2 6 Veure fitxa
35781 Tipologia lingüística de les llengües de l'Àsia oriental 6 Veure fitxa
35792 Literatures de l'Àsia oriental I 6 Veure fitxa

Matèries Optatives

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35729 Intercanvis lingüístics i literaris a Europa 6 Veure fitxa
35782 Pràctiques externes 6 Veure fitxa

Treball de Fi de Grau en Llengües Modernes

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35783 Treball fi de grau 12 Veure fitxa