Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

La funció de la CAT d'Educació Social és elaborar la proposta del pla docent anual de la titulació a partir dels documents emesos per cada departament i trametre-la a la Junta de Centre perquè l'aprove.

COMPOSICIÓ COMISSIÓ ACADÈMICA DE TÍTOL. GRAU EDUCACIÓ SOCIAL

Presidenta Rosa Mª Bo Bonet rosa.m.bo@uv.es
Coordinadora Titulació Raquel Conchell Diranzo raquel.conchell@uv.es
Coordinadora Mobilitat Mª del Pilar Martínez Agut M.Pilar.Martinez@uv.es
Coordinadora de 1er. curs Elena Giménez Urraco elena.gimenez@uv.es
Coordinadora 2n. curs Victoria Vázquez Verdera victoria.vazquez@uv.es
Coordinador 3er. curs Vicent Horcas López vicent.horcas@uv.es
Coordinadora 4t. curs Amparo Pérez Carbonell amparo.perez@uv.es
Rpt. Dpt. Didàctica i Org. Escolar Davinia Palomares Montero davinia.palomares@uv.es
Rpt. Dpt. Didàctica i Org. Escolar Fernando Marhuenda Fluixà fernando.marhuenda@uv.es
Rpt. Dpt. Educació Comparada i Hª de l'Educació Cristina Pulido Montes cristina.pulido@uv.es
Rpt. Dpt. Educació Comparada i Hª de l'Educació Xavier Laudo Castillo xavier.laudo@uv.es
Rpt. Dpt. Filosofia Saúl Pérez González Saul.Perez@uv.es
Rpt. Dpt. M.I.D.E. Mª Jesús Perales Montolío Maria.J.Perales@uv.es
Rpt. Dpt. M.I.D.E. Natividad Orellana Alonso Natividad.Orellana@uv.es
Rpt. Dpt. Psicologia Evolutiva i de l'Educació Juan José Zacarés González

Juan.J.Zacares@uv.es

Rpt. Dpt. Psicologia Social Mª Consuelo Bernal Santacreu M.Consuelo.Bernal@uv.es
Rpt. Dpt. Sociologia i Antropologia Social Ignacio E. Martínez Morales Ignacio.Martinez@uv.es
Rpt. Dpt. Teoria de l'Educació Irene Verde Peleato irene.verde@uv.es
Rpt. Dpt. Teoria de l'Educació

Inmaculada López Francés

Inmaculada.Lopez-Frances@uv.es

Rpt. Dpt. Treball Social i Serveis Socials Francisco José Ródenas Rigla Francisco.Rodenas@uv.es
Rpt. Personal d'Administració i Serveis Cristina Sixto Zapata csixto@uv.es
Rpt. de l'Estudiantat

Alba Navarro Bueno

alnabue@alumni.uv.es

Rpt. de l'Estudiantat José María Belmonte Fernández jobelfer@alumni.uv.es
Rpt. de l'Estudiantat

Sergi Senabre Camarasa

serseca@alumni.uv.es

Rpt. de l'Estudiantat Arantxa Pérez Velasco pevea@alumni.uv.es
Rpt. de l'Estudiantat Damián Todolí Flores datoflo@alumni.uv.es