Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Fisioteràpia Logo del portal

Espais Docents

Els espais docents que poden ser sol·licitats pels estudiants per a la realització de pràctiques, estudis i treballs en equip són els següents:

MATÍ: De 8 a 11 h

 AULA MULTIUSOS AULA MO6A / M06B AULA M07A / M07B
Tots els dies Tots els dies, excepte els dimecres Tots els dies

VESPRADA: De 16 a 20 h

AULA MULTIUSOS LAB 3 LAB 4 LAB 5 LAB 9
Tots els dies Tots els dies Tots els dies Tots els dies Tots els dies

Capacitat dels espais

Aula Multiusos: 20 estudiants

Laboratoris: 16 estudiants

Condicions per a la reserva i l'ús de les aules

Tots aquells estudiants que desitgen fer ús dels espais docents que gestiona la Facultat de Fisioteràpia han de procedir de la següent manera:

  1. L'estudiant haurà d’adreçar-se a la Consergería del centre per a fer la reserva amb una antelació mínima de 2 díes hàbils.
  2. El termini màxim que es podrá fer ús de l’aula será de 2 hores.
  3. L'estudiant que reserve l'aula, dipositarà el seu DNI en la consergeria, i una vegada finalitzat el treball passarà per la consergeria a arreplegar-ho.
  4. Els estudiants que sol·liciten l'aula són responsables de la correcta utilització dels materials que allí pogueren estar dipositats. Es recorda l’importància que té la cura dels materials i estris, que són finançats amb fons públics.
  5. En qualsevol cas, el centre es reserva el dret a, per motius justificats de docència, revocar la concessió d’ús de l’aula als estudiants.