Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

Falles

Es declaren festius a la UV els dies 15, 18, 19 i 20 de març.

Setmana Santa

Són festius els dies 28 de març (per compensació del 6 de gener, dissabte festiu), 29 i 30 de març (Dissabte Sant), i l’1 i el 8 d’abril de 2024.

S’hi estableixen dos torns:

Primer torn

Del dia 25 al 27 de març, ambdós inclosos.

Durant aquest torn treballarà, en torns de matí i de vesprada, la totalitat de la plantilla de PAS de cada unitat administrativa amb l’excepció del personal imprescindible dels Centres i Serveis que es puga establir per la Gerència de la UV per al segon torn.

Segon torn

Del dia 2 al 5 d’abril, ambdós inclosos.

Durant aquest torn treballarà, en torn de matí i amb caràcter excepcional, el personal de la plantilla de PAS que es puga establir per la Gerència de la UV perquè es garantisquen els serveis i tasques imprescindibles.

En el segon torn es treballa un dia més, per la qual cosa s’haurà de compensar a aquest personal amb un dia més no laborable subjecte a les necessitats del servei.

Nadal

Són festius els dies 24, 25 i 31 de desembre de 2024, i els dies 1 i 6 de gener del 2025.

S’hi estableixen dos torns de treball:

Primer torn

Els dies 23, 26 i 27 de desembre de 2024, ambdós inclosos.

Durant aquest torn treballarà la totalitat de la plantilla de PAS de cada unitat administrativa amb l’excepció del personal imprescindible dels Centres i Serveis que es puga establir per la Gerència de la UV per al segon torn. 

Segon torn

Els dies 30 de desembre de 2024, 2 i 3 de gener de 2025. Durant aquest torn treballarà, amb caràcter excepcional, el personal de la plantilla de PAS que es puga establir per la Gerència de la UV perquè es garantisquen els serveis i tasques imprescindibles.

Durant aquests dos torns, els serveis es mantindran tancats a la vesprada i la plantilla de PAS s’acumularà en torn de matí.

Dissabtes

Dissabtes que els serveis estaran tancats amb caràcter general:

 • 6 de gener 2024 (addenda 2023)
 • 20 de gener
 • 16, 23 i 30 de març
 • 6 d’abril
 • 22 de juny
 • 29 de juny
 • 6, 13, 20 i 27 de juliol
 • 3, 10, 17, 24 i 31 d’agost
 • 7, 14, 21 i 28 de setembre
 • 12 d’octubre
 • 2 de novembre
 • 7, 21 i 28 de desembre
 • 4 de gener de 2025

Si el dia festiu per obertura de curs acadèmic quedara establert en divendres, l’endemà, dissabte, seria dia festiu tancat amb caràcter general.

Serveis sense dia del servei

En els serveis que no tinguen establert dia del servei, el personal s’agruparà en dos torns de treball a l’efecte de gaudir d’un dia festiu a triar d’entre el dia 31 d’octubre i el 5 de desembre de 2024.

Assumptes propis i jornades festives de compensació

Es preveu que tot el personal puga gaudir de 6 dies d’assumptes propis o el que li corresponga proporcionalment amb el temps treballat durant l’any natural.

Els dies de permís per assumptes propis corresponents a l’any 2024 es poden consumir fins al dia 28 de febrer de 2025.

A més, el personal de la UV gaudirà de dos dies més festius el 28 de març i el 24 de juny de 2024, corresponent a les jornades de compensació del 6 de gener i del 12 d’octubre d’acord amb el que estableix el punt 7 del calendari general de la UV.

Addenda al calendari general per a l'any 2024 aprovada per l'Acord del Consell de Govern de la Universitat de València 335/2023.