Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

La Universitat de València compta amb un total de 3.849 membres del Personal Docent i Investigador (PDI) que es distribueixen en les 17 facultats i Escola Superior d’Enginyeries. El 40,6% de la plantilla de PDI està integrada per dones.

El 58,35% de la plantilla de PDI correspon als cossos docents (catedràtics i catedràtiques d’universitat, professorat titular d’universitat i de càtedra d’escola universitària, professorat titular d’escola universitària, ajudant doctor i ajudant) i el 41,65% a PDI contractat (contractat doctor, associat, associat de ciències de la salut i altres categories de professorat contractat).

Distribució de PDI

L’edat mitjana de la plantilla de PDI és de 50,7 anys en el cas dels homes i 47,1 anys entre les dones.

Edat mitjana de PDI

Font: Informe de gestió 2013, presentat a la sessió de Claustre de 22 de maig de 2014.